NSDAP

30. října 1938 zřídil Adolf Hitler na území okupovaných Sudet stranickou župu "Gau Sudetenland". Za hlavní město župy byl jmenován Liberec, župním vedoucím NSDAP Konrad Henlein a jeho zástupcem Karl Hermann Frank. Ve dnech 5. listopadu až 11. prosince proběhlo organizační přičlenění Henleinovy Sudetoněmecké strany k NSDAP.

7. listopadu 1938 byl jmenován Konradem Henleinem do funkce okresního vedoucího NSDAP Rudolf Schittenhelm, polír z Chlumce. Stranické vedení nejprve sídlilo v Malé hradební č. 12, od 1. října 1939 v budově "Ressource", která stála na místě dnešního magistrátu. Okresní vedení NSDAP mělo rozhodující moc v Ústí nad Labem, jeho úřad se dělil na 21 referátů. Ve městě Ústí nad Labem působilo 20 základních stranických organizací NSDAP, tři organizace ozbrojených jednotek SA - jezdecká standarta 201, zaměřená na předvojenskou výchovu jezdectva, Standarta 42, početně nejsilnější jednota SA v Německu se 6 000 členy a kuriózní Námořní standarta 5. K dalším organizacím nacistické strany, činným v Ústí nad Labem, patřil sbor řidičů (NS-Kraft-fahrerkorps), Hitlerova mládež (Hitlerjugend), letecký sbor (NS-Fliegerkorps), ženské organizace (NS-Frauenschaft a Deutsche Frauenwerk). V rámci NSDAP vyvíjely činnost svazy: německá pracovní fronta (Deutsche Arbeitsfront), svazy lékařů, učitelů, úředníků, aj.


 

 

 

 

Prameny

Archiv města Ústí nad Labem, fond Archiv města Ústí nad Labem 1325-1945, fond Landrát Ústí nad Labem 1938-1945, F. J. Umlauft, Jahrbuch für den Stadt- und Landkreis Aussig 1940, Ústí nad Labem 1940

Literatura

Značně tendenční přehled podává F. J. Umlauft, Geschichte der deutschen Stadt Aussig, Bayreuth 1960


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola