ÚSTÍ NAD LABEM
ZA NACISTICKÉ OKUPACE
1938-1945

Začátek nacistické okupace


 

 

V neděli 9. října 1938 okolo druhé hodiny odpoledne obsadily město bez boje jednotky wehrmachtu, bouřlivě vítané německými obyvateli. Hodinu poté pozdravil vojenské jednotky na Mírovém náměstí starosta dr. Richard Tauche. Společně s vojáky německé armády vpochodovaly do města jednotky sudetoněmeckého Freikorpsu. S německou armádou se vrátil i Hans Krebs, který předtím uprchl do Německa. Na náměstí skandovalo ústecké obyvatelstvo "Wir danken unserm Führer". Večer bylo město slavnostně osvětleno. Jednotky SA a gestapa prováděly zatýkání politicky činných Čechů a německých antifašistů.

10. října 1938 přijel do Ústí pomocný vojenský vlak "Bavorsko". Jeho osádka instalovala na náměstí několik vojenských polních kuchyní. Za cvakání fotoaparátů nadělovali kuchaři wehrmachtu "vyhládlému a zesláblému" obyvatelstvu města oblíbenou říšskoněmeckou delikatesu - zeleninový eintopf. Po pár soustech křivili zvědavci hubu a fasovanou šlichtu bez ostychu vylévali do kanálů. To už fotoaparáty německých válečných zpravodajů raději nezaznamenávaly.

16. října 1938 se konala na ústeckém stadionu za účasti Konrada Henleina a Karla Hermanna Franka za stotisícové účasti slavnost za "osvobození". 17. října napochodovaly na stadion žáci ústeckých škol na slavnostní zahájení nového školního roku.


 

 

Prosincové volby v roce 1938

Nacistickou okupaci českého pohraničí měly potvrdit doplňovací volby do říšského sněmu. Volby představovaly určitou formu plebiscitu. Nacističtí agitátoři dbali na to, aby účast voličů byla co nejvyšší. 1. prosince uspořádal v Kurzweilově mlýně předvolební mítink sám ministr propagandy Joseph Goebbels. Volební výsledky byly zcela totožné s výsledky voleb za komunistického režimu (99,54 %). Pouze 123 voličů vyjádřilo s připojením Ústí k Německu nesouhlas.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola