Komunální politika města Ústí nad Labem

Pokusy o integraci okolních obcí

V letech 1918-1938 byly městskými čtvrtěmi pouze Klíše a Krásné Březno připojené k Ústí v roce 1899. Sousedící Bukov, Hostovice, Předlice, Střekov, Vaňov a Všebořice byly samostatnými obcemi a Trmice samostatným městem. Připojení těchto a některých dalších obcí se jevilo z hlediska komunální politiky výhodné především v oblasti územního plánování, energetiky, městské dopravy, sociální a zdravotní péče a kultury. Ústecké městské zastupitelstvo pozvalo 11. ledna 1920 na zvláštní zasedání zástupce okolních obcí, účast odřekli zástupci Božtěšic, Skorotic, Stříbrníků a Vaňova. Na zasedání byla vytvořena slučovací komise.

Obecní zastupitelstvo Bukova se na zasedání 28. ledna 1921 usneslo na spojení obce s Ústím, při hlasování však opustili odpůrci sloučení z řad měšťanských stran zasedací sál. S rozhodnutím Bukova 16. března 1921 vyslovilo souhlas ústecké městské zastupitelstvo, odmítlo však Bukovu provést bezplatné připojení na městský vodovod. Zastupitelstvo Předlic schválilo sloučení s Ústím 20. ledna 1922. Chystané integrace schválila 25. září 1922 okresní správní komise a postoupila věc zemské politické správě. Po stížnostech některých členů bukovského obecního zastupitelstva, kteří integraci bojkotovali, nakonec zemské zastupitelstvo 19. října 1925 integraci zamítlo.

Další snahy o integraci vývíjely v roce 1930 německá sociální demokracie a němečtí nacionální socialisté. Pro politické neshody s ostatními stranami však opět ke spojení nedošlo.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola