Fritz Herkner

Sochař Fritz Herkner se narodil 25. října 1902 v Mostě, dětství prožil v Ústí nad Labem. Studoval na teplické umělecko-průmyslové škole a na vídeňské umělecké akademii. V roce 1931 se vrátil do Ústí, kde se plně věnoval sochařské činnosti. V roce 1935 vytvořil portrétní bustu malíře Ernsta Gustava Doerella pro jeho náhrobek v dnešních Doerellových sadech. Fritz Herkner se účastnil pravidelně kolektivních výstav Metznerbundu v městské knihovně.

V roce 1938 se přestěhoval do Dublinu, kde získal profesuru na zdejší umělecké akademii. Za války musel nastoupit vojenskou službu ve wehrmachtu, dostal se však do amerického zajetí. Od roku 1946 působil v Irsku.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola