Výtvarné umění

Metznerbund

V roce 1919 založil v Praze profesor malířské akademie Karl Krattner, mimo jiné autor fresky v sále ústecké městské knihovny, sdružení německých výtvarných umělců z Čech "Metznerbund". Sdružení bylo nazváno na památku tehdy právě zesnulého sochaře Franze Metznera (1870-1919), rodáka ze Všerub u Plzně, který působil většinou ve Vídni a Berlíně a svými monumentálními plastikami podstatně ovlivnil německé umělce z Čech. Pro četné potíže se o něco později přesunulo sídlo spolku do Liberce.

Sdružení mělo pobočku "Labská župa" v Ústí nad Labem s členskou základnou německých malířů, sochařů a architektů z Ústí, Teplic, Děčína, České Kamenice a České Lípy. Vedoucím ústecké pobočky Metznerbundu se stal architekt Franz Josef Arnold, později byl vystřídán sochařem Josefem Vogtem a architektem Ernstem Richterem. V letech 1928-1938 vedl ústeckou pobočku s krátkou přestávkou profesor ústecké reálky Josef Patzak. Ústecký Metznerbund úzce spolupracoval se Spolkem pro péči o umění a zajišťoval četné výstavy děl svých členů ve výstavních prostorách městské knihovny.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola