Kulturní život

Hudba a divadlo v Ústí nad Labem 1909 - 1945

Přesto, že průmyslové Ústí nad Labem nemělo příliš mnoho navazujících historických kulturních tradic, některé součásti ústeckého kulturního života jako především hudební kultura let 1918-1938 jsou i s odstupem let pozoruhodné. Ve srovnání s vývojem kultury v ostatních městech, zejména přihlédneme-li pak k jejich velikostem, byl hudební život v Ústí nad Labem naprosto nebývalý svými rozměry.

Napomohly tomu především tyto faktory: ústecké německé obyvatelstvo tehdy chápalo umění jako možnost pěstování národnostní identity. Rozsáhlé kulturní aktivity v Ústí byly mimo jiné motivovány značnou prestiží města proti konkurenčnímu prostředí kulturního života v Teplicích a Liberci. Politický vývoj v sousedním Německu, především špatná ekonomická situace provázená inflací v roce 1923 a rasová perzekuce židů po roce 1933, způsobily do Ústí značný příliv kvalitních uměleckých osobností z Německa, které zde získávaly dočasná nebo trvalá umělecká angažmá.

Ústí bylo rovněž v uměleckých kruzích proslulé jako odrazový můstek pro talentovaný dorost. Pro mnoho pozdějších proslulých umělců se angažmá v Ústí stalo počátkem jejich umělecké kariéry, především proto, že zde našli odpovídající ubytování a další příznivé existenční podmínky, které by jen těžko získávali v prostředí Prahy nebo Vídně. Z toho plynul jejich zájem vytvořit v Ústí kulturní úroveň, která by postačovala velkoměstským nárokům.

Příznivý kulturní vývoj města Ústí institucionálně ovlivnily následující momenty:

V roce 1907 začal vyvíjet svou mimořádnou pořadatelskou aktivitu místní "Spolek pro péči o umění", který vedle desítek výstav, stovek literárních večerů a přednášek zorganizoval i velké množství koncertů renomovaných hudebníků. Od roku 1912 měl k dispozici sál městské knihovny s kapacitou do 600 návštěvníků i několik menších přednáškových sálů. "Spolek pro péči o umění" vyvíjel plodnou činnost až do svého rozpuštění nacisty v roce 1939. Dalším důležitým momentem bylo otevření ústeckého městského divadla roce 1909, které vyvíjelo rozsáhlou činnost v oboru činohra, opereta a opera.


 

 

 


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola