Amatérské divadlo

V 19. století však již kultura není spojena pouze s církví. V roce 1818 byla ve městě založena amatérská divadelní společnost, k níž patřila elita měšťanstva, v 30. letech stál v jejím čele justiciár a od roku 1838 starosta Josef Hoyer, četní radní jako Klepsch, Pieschel a další s dalšími váženými měšťany. Hrála se dobová německá díla autorů Angeliho, Bauernfelda, Kotzebua, Schroedera a dalších, z nichž díky atentátu, jenž souvisel s německým národním hnutím, zůstává v povědomí patrně jen Kotzebue. Hrávalo se v tehdejším hostinci U zlatého anděla na severovýchodní straně náměstí. Zájem byl značný, divadelní spolek dokonce významně přispěl na zakoupení nové hasičské stříkačky v roce 1826. Na dobročinné účely věnoval spolek peníze i v dalších letech. Ve čtyřicátých letech stagnoval, původní členové vymírali, k oživení došlo až v padesátých letech a s většími či menšími úspěchy se udržel až do otevření profesionálního divadla v roce 1909. Za zvláštní zmínku stojí inscenace hry Slečna Hobbsová, jejímž autorem byl humorista Jerome Klapka Jerome a krátce předtím byla hrána v německém divadle v Praze. Náročnější zájemci o divadelní umění ve městě mohli rovněž zajíždět do Prahy nebo Drážďan.


Obsah Předchozí kapitola Následující kapitola