image

Fórum Zdravého města

Vážená paní, vážený pane,

přijměte pozvání na veřejnou diskusi k „Plánu zdraví a kvality života“, tzv. „Fórum Zdravého města Ústí nad Labem“.

Veřejné projednání se uskuteční v pondělí dne 18.září od 16:30 do 18:30  hodin, v prostorách sálu Národního domu v Ústí nad Labem, Velká Hradební 33.
Projednání bude probíhat ve skupinách, podle jednotlivých oblastí „Plánu zdraví a kvality života“ . Před závěrem Fóra proběhne shrnutí toho, k čemu jednotlivé skupiny občanů dospěly v diskutovaných oblastech:

  • Rozvoj města
  • Zdravý životní styl,sociálně zdravotní oblast, sociálně patologické jevy
  • Životní prostředí
  • Vzdělávání, komunikace, media
  • Volný čas, sport, kultura
  • Podnikání, průmyslová činnost, služby

Za město Ústí nad Labem budou jako garanti pro každou oblast přítomni odborníci z řad zaměstnanců magistrátu a partnerských organizací Projektu Zdravé město.
Celou akci bude moderovat národní koordinátor Projektu Zdravé město a ředitel Národní sítě zdravých měst ČR/NSZM ČR/, Ing. Petr Švec.
Účast na Fóru ZM a setkání s veřejností je důležitým momentem pro další rozvoj „Plánu zdraví a kvality života“  v našem městě.
Prosím o potvrzení Vaší účasti  koordinátorce projektu Eva Poláčková, tel.  475 241 727, e-mail: eva.polackova@mag-ul.cz.

 

                                   S pozdravem

                                                                                                                Mgr. Tomáš Jelínek
                                                                                                               náměstek primátora
                                                                                                              města Ústí nad Labem