image

Ústecké mosty

Mariánský most

Nejnovější most z roku 1998 se ihned stal jedním ze symbolů Ústí a v roce 2001 byl v mezinárodní anketě renomovaného časopisu Structural Engineering International zařazen mezi deset nejkrásnějších světových staveb posledního desetiletí 20. století. Most o celkové délce 198 metrů Vás zaujme zejména zajímavým tvarováním konstrukce zavěšeného trojúhelníku. Chodník pro pěší a cyklisty je umístěn uprostřed mostu a vyvýšen oproti vozovce. Mostní pylon působí jako výrazná protiváha k protější Mariánské skále. Rozpětí hlavního pole je 123,30 m, výška pylonu 75 m a celková rozvinutá délka mostu včetně ramp je 333 m.

Mariánský most    Mariánský most - noční pohled

Bělský most

Jedná se o nejstarší mostní konstrukci na území města Ústí nad Labem. Spojuje oba břehy řeky Bíliny v prostoru trianglu pod Větruší, kde je napojení na dálniční přivaděč od Trmic a nábřežní komunikaci do Prahy a Děčína. Tento kamenný most byl postaven v roce 1719 na místě předchozích dřevěných. V roce 1721 byl ozdoben kamenným křížem věnovaným radními města. Ten jediný se zachoval a stojí u kostela Nanebevzetí Panny Marie (šikmý kostel). Během dalších let přibyly sochy sv. Jana Křtitele, sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Dominika. Most je jediná stavba, která se dochovala z celé městské čtvrti Ostrov po bombardování města v dubnu 1945.

Železniční most

Tzv. „severozápadní most“ spojil ústecký a střekovský břeh. Byl kombinací železničního a silničního mostu, dlouhý 310 m. Železnice ležela 17 m nad normální vodní hladinou. 6,5 metrů pod kolejnicemi byla 5 m široká jízdní dráha pro povozy a dobytek, ve stejné výši 1,25 m široký chodník pro chodce. Stavba začala 10. prosince roku 1872, po zatěžkávacích zkouškách byla slavnostně odevzdána do provozu 14. února 1874. Most byl těžce poškozen náletem v dubnu 1945 a nový železniční most byl později postaven o několik metrů blíže k městu. Je jedenáctou největší stavbou svého druhu u nás.

Železniční most v Ústí nad Labem

Most Dr. E. Beneše

Druhý labský most se začal stavět na střekovské straně 26. března 1934. Výstavba byla z technického hlediska značně komplikovaná. Mostní konstrukci nesly dva pilíře postavené nedaleko břehů řeky. Rozpětí mezi oběma mostními pilíři přes Labe činí 123,60 m, což byla tehdy největší vzdálenost u mostních konstrukcí v celé ČSR. V neděli 9. srpna 1936 byl Benešův most slavnostně předán ústecké veřejnosti.

Most Dr. E. Beneše    Most Dr. E. Beneše

 

 

Most ve Stadicích

Vstupní branou do obce Stadice je barokní kamenný most přes řeku Bílinu se dvěma klenutými oblouky a vysokými bočními parapety.