image

Porta Bohemica

Řeka Labe vstupuje do Ústecka kaňonovitým údolím zvaným Porta Bohemica – Brána Čech. Zázrak útvaru Porta Bohemica proběhl ve třetihorách, kdy byly skály vyzdviženy napříč původnímu toku a starších čtvrtohorách, kdy si řeka znovu prorážela cestu. Vytvořila se tak nevšední krajina s hlubokým zářezem řeky do Českého středohoří.

Údolí Porta BohemicaÚdolí Porta Bohemica