image

Vilová architektura

Provinční české královské město Ústí nad Labem se v druhé polovině 19. století proměnilo v přední průmyslovou metropoli rakousko-uherské monarchie. Nová pozice města se v jeho panoramatu neodrážela jen v podobě rostoucího počtu továrních hal a vysokých komínu. Stráně nad městem začaly také plnit honosné paláce místních továrníků a obchodníků. 

Koncentrace široko daleko nevídaného luxusu silně kontrastovala s umouněností industriální architektury. Nová vůdčí společenská vrstva průmyslníků se chtěla přiblížit životu aristokracie a svá sídla tak stavěla po vzoru šlechtických zámků. Ústecká smetánka si nechávala navrhovat vily předními architekty své doby. Oblíbení byli zejména vídeňští tvůrci. 

Mnohé z vil si dodnes uchovaly někdejší noblesu a promlouvají o společenském postavení, životním stylu i vkusu svých majitelů.

Vydejte se do ústeckých ulic a poznejte např. vilu textilního magnáta Carla Friedricha Wolfruma nebo vilu nejbohatšího podnikatele prvorepublikového Československa Ignaze Petschka.

Popis trasy Vilová architektura

informačním středisku si můžete zapůjčit audioprůvodce, ve kterém je tato trasa zpracována formou audionahrávky.