image

Krajem pana Cibicha

Krajem pana Cibicha je nazýváno okolí Velkého Března u Ústí nad Labem, kde se již více jak 250 let vaří pivo Březňák. Podobizna Cibicha, přednosty velkobřezenské vlakové stanice z počátku 19. století, zdobí již 100 let místní pivo Březňák. Victor Cibich vynikal nejen bodrou tváří, ale ve své době býval oblíbenou postavou zdejší společnosti. Pivovar nechal přednostu stanice portrétovat a roku 1906 si obrázek zaregistroval jako ochrannou známku. Vypráví se, že za to Cibich měl dostávat doživotní rentu 30 piv týdně. Ve Velkém Březně je možno kromě pivovaru navštívit také empírový zámek a v nedalekých Zubrnicích muzeum v přírodě a železniční muzeum.

Pivovar Velké Březno
Přestože pivovar v roce 2003 slavil 250 let od svého založení (1753 – 2003), existence pivovaru je novějšími poznatky prokázána nejméně o 150 let starší. Dokladem je kupní smlouva z roku 1606, podle které Antonín ze Salhausenu prodává za 30 500 kop míšeňských grošů „tvrz Velké Březno s chmelnicí a pivovarem…“. 
Pivo Březňák, které zde vaří, je již po staletí vyhledáváno znalci piva nejen v Čechách, ale i v zahraničí. V současné době nabízí pivovar tyto čtyři druhy: světlý ležák, světlé výčepní pivo, tmavé výčepní pivo a světlé speciální pivo.

Návštěvníkům pivovar Březňák nabízí:
 • Exkurzi pivovarem spojenou s ochutnávkou piv
 • Průvodce v češtině, angličtině a němčině
 • Písemného průvodce pivovarem v 10 jazycích
 • Pivovar Velké BřeznoProdej dárkového piva, značkového skla a upomínkových předmětů
 • Zajištění firemních vzdělávacích a společenských akcí
 • Parkoviště autobusů

Během exkurzní trasy v délce 60 minut uvidíte:

 • Tradiční způsob sladování ječmene
 • Ukázku klasické technologie vaření českého piva
 • Hlavní kvašení na spilce v otevřených nádobách
 • Zrání v pivovarských sklepích
 • Moderní technologické linky při stáčení do lahví
 • Expozici historických pivovarských předmětů

Více o pivovaru Velké Březno naleznete zde

 

Zámek Velké Březno

Nový zámek ve Velkém Březně, nacházející se na tom půvabnějším - pravém - břehu řeky Labe mezi Ústím nad Labem a Děčínem, dal v letech 1842-1845 vystavět hrabě Karel Chotek, nejvyšší purkrabí Království českého. Původně empírový zámek byl v letech 1885-1910 přestavěn do novorenesanční podoby. Výsledkem této přestavby je vskutku půvabné venkovské sídlo s příjemnou atmosférou, která je navíc umocněna překrásným okolím Českého středohoří, do něhož je zámek citlivě zasazen. 

Současná instalace zámeckých interiérů připomíná život rodiny Chotků, příslušníků staré české šlechty. Z této rodiny pocházela mimo jiné také Žofie, manželka Františka Ferdinanda d'Este, která byla spolu s ním zavražděna roku 1914 v Sarajevu. Návštěvnicky nejpoutavější částí interiéru je hlavní sál v prvním patře s převýšeným stropem, krbem a štukovou výzdobou a jídelní sál v přízemí hlavní budovy s novorenesančním, bohatě řezaným dřevěným obložením. Instalaci doplňuje knihovna a portrétní galerie rodiny Chotků. 


Zámecký exteriér dotváří krásný a cenný přírodně krajinářský park s četnými druhy zajímavých dřevin. Na zámku jsou umístěny výstavy: "Zajímavosti ze zámeckých depozitářů", kresby a akvarely z cest tří synů hraběte Chotka po Itálii 1. pol. 19. století. 

Více o zámku Velké Březno, včetně přehledu pořádaných kulturních akcí (závod veteránů, promítání v zámeckém kinematografu, vinné trhy, svatby aj.) naleznete zde

Objekt je ve správě Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.


Pohled na zámek ve Velkém Březně        Pohled na Zámek Velké Březno        pohled na zámek Velké Březno


Zubrnická museální železnice

V roce 1996 bylo otevřeno "Malé železniční muzeum" v prostorách nádraží v Zubrnicích. Těžiště expozice je dnes soustředěno v prostorách bývalého dřevěného skladiště a replice dřevěné garáže na drezíny vedle nádražní budovy. Muzeum vzniklo jako jakási náhrada za pravidelný provoz sezónních historických vlaků. 

Zubrnická museální železnice je umístěna na typickém venkovském nádraží z konce 19. století. Skládá se z několika tématických expozic - historie místní dráhy V. Březno - Verneřice - Úštěk, (souč. obnova trati), sbírka historických drezín, expozice staniční, osvětlovací a zabezpečovací techniky a různá kolejová vozidla. Po trati je možno objednat jízdu na motorové drezíně. Svezení na velocipedové nebo pákové drezíně je v ceně vstupného. Po předchozí domluvě je možné ukázat depozitář nebo navštívit opravovaná místa na trati. K vidění jsou staré fotografie, dokumenty, různé "železniční" drobnosti, modelová železnice - model stanice Levín v měřítku 1:45. Dále je možno shlédnout malou dopravní kancelář s dobovým vybavením, která je situována v nádražní budově. Velkou zajímavostí je replika zvonkového návěstidla zvaného "Číňan".

Více o Zubrnické museální železnici, včetně přehledu pořádaných akcí (putování po lokálce, setkání historických drezín a kolejových kuriozit aj.) naleznete zde


Zubrnická museální železnice      Zubrnická museální železnice

Muzeum v přírodě Zubrnice

Nedaleko Zubrnické museální železnice je Muzeum v přírodě Zubrnice. Snaží se o zachování a záchranu budov a vybavení, dokládající vesnický způsob života a bydlení v oblasti Českého středohoří. Je to nejmladší skanzen v Čechách, a proto se stále ještě rozšiřuje. Jeho základem je historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří. Zpřístupněn je komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. Dále expozice kupeckého obchůdku a vesnické školy. Ve středu návsi stojí přenesená dřevěná barokní studna. Jako součást areálu je zde také barokní kostel sv. Máří Magdaleny. Okolím Zubrnic vede podél Lučního potoka naučná stezka s informačními tabulemi. Návštěvníci po stezce uvidí historický vodní mlýn v Týništi, barokní můstek, hřbitov, hrázděnou kapli.

Více o Zubrnickém skanzenu včetně přehledu pořádaných akcí (stavba májky, podzim na vesnici, Zubrnický jarmark aj.) naleznete zde

 

Muzeum v přírodě Zubrnice     interiérové expozice v muzeu     historický vodní mlýn