Zdravé město navštívilo inovační workshop

Dne 20. 2. 2019 se uskutečnil v Ústí nad Labem neformální workshop s cílem více propojit akademickou a aplikační sféru s názvem "Nové materiály a technologie pro praxi". Akce se konala pod taktovkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje, Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Ústeckého kraje. Na workshopu mělo svůj podíl také Zdravé město Ústí nad Labem. 

Ing. Jiří Aster (předseda Krajské hospodářské komory ÚK) a doc. Martin Novák (prorektor pro vědu UEJP) zahájili workshop slovy o aktuálním dění v Ústeckém kraji z pohledů obou institucí. Navazoval krátký blok prezentací. Prvním prezentujícím byla Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje v zastoupení Ing. Milošem Soukupem, která představila projektem RE:START příležitosti pro spolupráci v různých oblastech v Ústeckém kraji. Ing. Jan Kadraba představil možnosti financování v rámci inovačních voucherů, Regionální inovační strategii Ústeckého kraje a zapojení Ústeckého kraje v Evropské síti chemických regionů. V neposlední řadě vystoupila významná odbornice v oblasti fyziky a chemie nanomateriálů prof. Pavla Čapková, která představila aktuální témata výzkumu na UJEP, která jsou využitelná v praxi. 

   

   

Velký počet účastníků čítal velké firmy, malé a střední podniky, výzkumné ústavy, veřejné a státní instituce a vědecké týmy z akademické sféry. Ohlasy na výměnu informací v této platformě byly velmi kladné a řada z přítomných navštívila také samostatný pult Zdravého města Ústí nad Labem, na kterém mohla načerpat jak kontakty na příslušná pracoviště samosprávy, jejíž témata se s rozvojem a inovacemi protínají, tak na obecné informace o městě či turistice.

Závěrem workshopu byly bohaté diskuze a výměny kontaktů mezi jednotlivými účastníky, zástupci firem se zajímali o nabízená témata výzkumníků. Organizátoři věří, že akce byla úspěšným krokem k zahájení budoucích spoluprací. 

Ke stažení: