Zástupci turistických cílů se sešli v informačním středisku

Ve středu 6. 2. 2019 proběhlo v Informačním středisku města Ústí nad Labem setkání se zástupci turistických cílů. Schůzky se zúčastnili jak představitelé místních subjektů, tak i ti z blízkého okolí. Společně jsme plánovali Zahájení turistické sezóny, které letos proběhne v termínu 5. - 7. 4. 2019 a na které jste srdečně zváni. Program víkendu bude zveřejněn na webových stránkách města www.usti-nad-labem.cz.
Podobné schůzky budou v budoucnu probíhat několikrát do roka, a to vždy při nejrůznějších příležitostech.