Studenti z Jihlavy navštívili Ústí nad Labem

Dne 18. 6. 2018 navštívili studenti bakalářského studijního programu Vysoké školy polytechnické Jihlava město Ústí nad Labem. Oborem jejich zájmu je cestovní ruch a pod vedením doc. RNDr. Milana Jeřábka, Ph. D. se Ústecko stalo jedním z míst, kam se studenti vydali na odbornou exkurzi. V rámci týdenního pobytu v Ústeckém kraji se studenti seznamují s místními specifiky, poznávají zdejší atraktivity, zkoumají potenciál cestovního ruchu a provádí vlastní terénní šetření.

 

Doc. Jeřábek je významnou osobností také severočeské geografie, profesně působil mimo jiné na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde se zasloužil o rozvoj témat přeshraniční spolupráce, demografie, lokálního a regionálního rozvoje a příbuzných. Vazba na meziregionální srovnání a příležitost poznat jiný kraj poslouží studentům v celé řadě dalších oblastí, které během svého studia poznají.

Celou skupinu s více než 30 vysokoškolskými studenty přivítal ve městě kolektiv oddělení cestovního ruchu v prostorách Informačního střediska města Ústí nad Labem. Po krátkém představení pracoviště a možnostech uplatnění odborných znalostí z cestovního ruchu následovala pozvánka na nejzajímavější místa v Ústí nad Labem. Studenti se rovněž zapojili do letní ankety, která nyní v informačním středisku probíhá, a v níž mnozí uvedli, že jsou na Ústecku poprvé.

 

Informační středisko nabídlo studentům svou pomoc pro různé seminární práce a referáty týkající se cestovního ruchu na Ústecku.