image

Pozvánka na seminář - Hravě o prevenci pro pedagogy

V pondělí 4. prosince proběhne v zasedací místnosti Zastupitelstva města seminář Hravě o prevenci pro pedagogy - Jak učit o poruchách příjmu potravy.

Seminář je určen pro pedagogy 2. stupně základních škol a středních škol Ústeckého kraje. Každý účastník semináře obdrží zdravotně výchovné materiály. Seminář je ZDARMA a je akreditován 5 hodinovou dotací. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Přihlašujte se na e-mail: projekty@zuusti.cz, nejpozději do 27. listopadu 2017. Kapacita sálu je omezena na 50 míst. Občerstvení je zajištěno.

Seminář pořádá Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem ve spolupráci se Zdravým městem Ústí nad Labem.