Pozvánka na přednášku "Živá zeleň"

Druhé setkání z cyklu přednášek a dílen "Zahrádky a předzahrádky jako okrašlovací prvky veřejného prostoru." s názvem "Živá zeleň" se uskuteční 12. 12. 2016 v předsálí Veřejného sálu Hraničář od 17:30 hodin. Cyklus přednášek byl podpořen z Dotačního programu projektu Zdravé město a MA21.

Pozvání tentokrát přijali zástupci SŠ zahradnické a zemědělské Děčín-Libverda, kde se věnují pěstování a rozmnožování původních starých ovocných odrůd a František Marčík, člen iniciativy Na ovoce a autor inspirativního článku "Chytrá města jsou jedlá města".

Přednášky budou probíhat každý měsíc. Zimní období je vhodné pro plánování zahrady, a proto se na setkáních mohou zájemci dozvědět, jaké rostliny jsou vhodné pro pěstování ve městě, něco o původních odrůdách ovoce. Budou si moci představit, jak vypadají parky a zahrádky v jiných městech v ČR i v zahraničí a jakou budoucnost mohou mít ústecké parky, zahrádky a předzahrádky.