Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 26. 4. 2017 uspořádala městská policie v rámci Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 na svém dopravním hřišti okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“.

Soutěž pro cyklisty vyhlašuje Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž je určena dětem starším deseti let, tedy žákům čtvrtých až osmých ročníků základních škol.

Cílem této akce je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu, ke snižování dopravní nehodovosti a zlepšování techniky jízdy na kole v dopravním provozu. Soutěž je rozdělena do dvou částí, kdy žáci prokazují teoretické znalosti pravidel silničního provozu a v druhé části soutěže provádí žáci praktická cvičení ve zvládnutí jízdy na kole v simulovaném silničním provozu. Nedílnou součástí celé akce je zvládnutí první pomoci při úrazech v dopravě.

Okresního kola se zúčastnilo 60 žáků z 8 základních škol. Vítězem okresního kola v obou kategoriích se stala Základní škola E. Krásnohorské a postupuje do krajského kola této soutěže. Nejlepší žáci obdrželi poháry, diplomy a věcné ceny, které věnovalo město v rámci Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 a Besip. Celá soutěž byla pořádána pod záštitou primátorky statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové, která ocenila dobrou práci strážníků: „Strážníci si zaslouží ocenění za to, co dělají pro zvýšení bezpečnosti v dopravě. Je důležité právě u mladé generace zvyšovat úroveň znalostí o chování v dopravním prostředí.“