image

Den bez tabáku v Ústí nad Labem

Plakát k akci Den bez tabáku v Ústí nad Labem

20. 05. 2019
V úterý 28. 5. 2019 proběhne v rámci Světového dne bez tabáku osvětová akce i v centru města Ústí nad Labem.

 

Zdravé město Ústí nad Labem se i letos zapojí do každoroční kampaně Světové zdravotnické organizace. Osvětová akce přinese kromě informačních stánků také poradenství nebo názorné ukázky související se škodlivostí tabáků a dopady na lidské zdraví.

"Zaměření Světového dne bez tabáku 2019 je na téma vlivu tabáku na zdraví plic a celého organismu. Chceme veřejnost především informovat o negativním dopadu kouření na zdraví plic od rakoviny po chronická respirační onemocnění", dodává náměstek primátora Mgr. Tomáš Vlach.

K dispozici budou od 12:00 hodin před vchodem do Informačního střediska města Ústí nad Labem stánky Zdravotního ústavu, Fakulty zdravotnických studií UJEP a Národní linky pro odvykání kouření. Od 16:00 hodin proběhne v prostorách infostřediska veřejná přednáška MUDr. Kamily Zvolské, Ph.D. z Centra pro závislé na tabáku a III. interní kliniky 1. Lékařské fakulty UK a VFN v Praze na téma "Jak škodí cigarety a co s tím". V 16.30 hodin na přednášku naváže slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže ve spolupráci s DDM Ústí nad Labem. 

Akce je ZDARMA.

>>> plakát v .pdf ke stažení