Cykloportál Ústí nad Labem

Po stopách zaniklého hornictví

Popis trasy

Po příjezdu do Adolfova se po cyklotrase č. 23 vydáte přes hornická města Fojtovice a Cínovec do Nového Města v Krušných horách (22 km), odtud budete pokračovat po cyklotrase č. 23, která se později napojí na cyklotrasu č. 231, přes Osek do Duchcova na prohlídku zámku, dříve obývaném Giocomo Cassanovou (26 km) nebo můžete z Nového Města dojet po cyklotrase č. 231 až do Hradiště (37 km), kde odbočíte vlevo a po silnici dojedete do Úpořin (5 km), odtud se po cyklotrase č. 3071 dostanete přes přemyslovské Stadice do Trmic, kde můžete navštívit expozice Trmického zámku (14 km) a dále pak budete pokračovat do Ústí nad Labem (6 km).

! Doporučení: Ověřte si aktuální jízdní řád cyklobusů na www.dpmul.cz

! Tip: V Novém Městě můžete odbočit k Bouřňáku, významnému bodu Flájské hornatiny v hlavním hřebenu Krušných hor, na jeho vrcholu stojí turistická chata K. Líma, průkopníka turistiky v Krušných horách, ve vrcholové části se nachází přírodní památka „Buky na Bouřňáku“, jedná se o starý bukový porost deformovaný větrem do bizardních tvarů
! Tip: Pokud budete mít čas, můžete si projít hornickou stezku v Krušných horách, která začíná v Krupce a končí na Komáří vížce, nejzajímavější je prohlídka štoly Starý Martin, výskyt cínu sem přivedl první obyvatelstvo pravděpodobně už v době bronzové, původně se těžil cín z naplavenin místních potoků, když lidé přesídlili do hor, začalo se s těžbou ve skále, nejdříve na povrchu, později i v hlubině
! Tip: po cyklotrase č. 231 pojedete okolo Vrchu Tří pánů, na tomto kopci se tyčí 3 větrné elektrárny o celkovém výkonu 6 MW, projedete také Osekem, v jehož blízkosti se nachází Přírodní rezervace Vlčí důl se starými bukovými porosty pralesního charakteru, navštívit zde můžete zříceninu hradu Rýzmburk, v blízkosti jsou prostory staré štoly, které slouží jako zimoviště netopýrů, v Oseku si nenechte ujít návštěvu cisterciáckého kláštera
! Tip: u větrné elektrárny na trase cyklotrasy č. 231 můžete odbočit doprava k Cínoveckému rašeliništi (2,5 km), jedná se o přírodní rezervaci vrchovištního typu s výskytem mnoha chráněných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů

 

Délka
trasy
Náročnost Povrch Doporučený
typ kola
48/84 km 1 A T / S

Zajímavosti na trase

  • Fojtovice - původní hornická osada, nepřehlédnutelný je pomník připomínající pochod smrti v dubnu 1945
  • Cínovec - bývalé hornické středisko těžby cínu
  • Nové město v Krušných horách - rekreační a lyžařské středisko; možnost odbočky na vrch Bouřňák
  • Pomník Přemysla Oráče - pomník, který nechal postavit hrabě E. Nostitz-Rieneck
  • Zámek Trmice - zámek se stálou expozicí železničních modelů

 

Mapa - https://mapy.cz/s/3sOaB