Cykloportál Ústí nad Labem

Cyklistické komunikace a značení

Cyklistické stezky jsou zásadně odděleny od ostatní dopravy včetně pěší. Stezky jsou vyznačeny ve smyslu vyhlášky č. 30/2001. dopravní značkou č. C 8

 

 

 C 8 - Stezka pro cyklisty

 

Společné stezky pro chodce a cyklisty označené dopravní značkou č. C 9. Chodci a cyklisté se nesmí na této stezce vzájemně ohrozit. Jiným účastníkům je tato stezka zakázána.

 

 

 

 C 9 - Stezka pro chodce a cyklisty

 

Společné stezky pro chodce a cyklisty s označením jejich situování označené dopravní značkou č. C 10. Chodci a cyklisté mají přikázáno užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a sousedního pruhu smějí užít jen při obcházení nebo objíždění překážky.

 

 
 C 10 - Stezka pro chodce a cyklisty

 

Cyklistické trasy, kde je cyklistická doprava vedena spolu s ostatní dopravou a trasa je opatřena nezbytným orientačním značením pro cyklisty. Značení cyklistických tras a cyklostezek). Při jejím vedení se podle možností dává přednost různými způsoby zklidněným komunikacím, místním komunikacím, silnicím III. třídy s nízkou intenzitou motorové dopravy a účelovým komunikacím.

Třídění cyklotras:
I. třídy – jsou označeny jednocifernými čísly, jedná se o trasy mezinárodního nebo meziregionálního charakteru
II. třídy – jsou označeny dvojcifernými čísly, jedná se o trasy meziregionálního a vnitroregionálního charakteru
III. třídy – jsou označeny trojcifernými čísly, jedná se o trasy vnitroregionálního a meziměstského charakteru
IV. třídy – jsou označeny čtyřcifernými čísly, jedná se o trasy místního významu

 

 

IS 19a směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)

IS 21a - směrová tabulka pro cyklisty – přímo

IS 19b - směrová tabule pro cyklisty (se dvěma cíli)

IS 21b - směrová tabulka pro cyklisty – vlevo

IS 19c směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)

IS 21c - směrová tabulka pro cyklisty – vpravo

IS 19d směrová tabule pro cyklisty (se dvěma cíli)

 

IS 20 návěst před křižovatkou pro cyklisty

Pásové značení cyklotras Klubu českých turistů. Prostřední pruh značí barvu CT. Značka může být doplněna o název cíle (je-li jich víc, je ten vzdálenější napsán výš), číslo CT dle KČT, piktogram kola, evidenční číslo směrovky a rok vyvěšení.
Pásové značení cyklistických tras pro horská kola. KČT tyto trasy nezřizuje ani neeviduje. Většinou jsou vedeny po polních a lesních cestách.
 


Dále je možno spatřit i speciální místní způsob značení CT, který se neřídí obecnými pravidly.

 

Cyklistické pruhy, kde je cyklistická doprava vedena po komunikaci společně s ostatní dopravou, ale ve vodorovně odděleném jízdním pruhu. Toto oddělení je provedeno klasickým vodorovným značením, často doplněným barevně odlišeným povrchem vozovky pro cyklisty.

Cyklistické pásy, tvořené několika cyklistickými pruhy.

Cyklistická doprava v obytných zónách je vyznačena dopravní značkou č. IP26a a v pěších zónách vyznačena dopravní značkou č. IP 27a, kde je povolena v souladu s vyhl. 30/2001 Sb. užitím symbolu jízdního kola ve spodní části dopravní značky.

 

 

 IP 26a - Obytná zóna

 IP 27a - Pěší zóna

 

 Komunikace vyhrazená jen pro bezmotorová vozidla, vyznačená dopravní značkou B11.

 

B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel