Cykloportál Ústí nad Labem

Bezpečnost

Bezpečnost cyklistů ohrožují různé druhy překážek na trase, stejně tak jako nebezpečné úseky. Zatímco u různých závor, zúžení, nekvalitních povrchů vozovky hrozí cyklistům nebezpečí, jestliže rychlost a způsob jízdy nepřizpůsobí okolnostem, v případě silnic a motorových vozidel hrozí nebezpečí i od druhé osoby, tj. střet s autem ap. Tyto dopravní nehody jsou pro cyklisty mnohem nebezpečnější, protože své ohrožení nemohou cyklisté svým chováním téměř ovlivnit. Budeme se jimi tedy zabývat podrobněji.

Ročně dojde v ČR k 88 756 dopravních nehod, z toho u 2354 jsou cyklisté účastníky tj. 2,5 % (uvedená data jsou za rok 2007, v roce 2006 to bylo 81 685 a 2139, tj. 2,6 % a v roce 2005 83 259 a 2116, tj. 2,7 %). Jak je patrné, podíl nehod s účastí cyklistů meziročně klesá. Použita byla databáze Policie ČR, kde jsou evidované dopravní nehody na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. – III. třídy.

Nejnebezpečnější manévr pro cyklistu je odbočení vlevo v křižovatce, kdy je cyklista nechráněn a ve středu křižovatky. Druhý nejnebezpečnější manévr, a přitom nejběžnější, je sražení cyklisty při jízdě po okraji vozovky (ať již předjíždějícím nebo protijedoucím vozidlem). Třetí nejnebezpečnější manévr je průjezd křižovatkou, neboť je snadno přehlédnut a sražen, i když má přednost.

Věnujte pozornost nejprve jízdě a okolnímu provozu, až poté se kochejte okolní přírodou!!

Kromě automobilů představují nebezpečí pro cyklisty i různé závory, sloupky, zúžení, terénní nerovnosti a podobně, které se vyskytují na cyklistických trasách i například poklopy kanálů v cyklistických pruzích. Proto se vždy věnujte jízdě a sledujete provoz i terén, po němž jedete! Nutné je samozřejmě i patřičné oblečení a ochranné prvky:

  • cyklistické rukavice
  • cyklistická helma
  • pevná obuv, nejlépe speciální pro cyklistiku
  • výrazné barevné oblečení, ideálně s reflexními doplňky

Mnoho chyb na své odstranění čeká, ale bohužel o mnoha nedostatcích nemá správce cyklistické komunikace a cyklistické trasy potuchy, proto na ně prosím upozorněte, děkujeme nejen my, ale i ostatní cyklisté z města Ústí nad Labem.

BESIP

Program BESIP řeší komplexně problematiku bezpečnosti, která se týká i cyklistů. Jedná se především o tyto projekty: 

  • Bezpečná obec
  • Na kole jen s přilbou
  • Viditelnost
  • Dopravní výchova
  • Dopravní soutěž mladých cyklistů