Cykloportál Ústí nad Labem

Zastupitelé města Ústí nad Labem schválili Smlouvu o spolupráci mazi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka

Zastupitelé města Ústí nad Labem na svém posledním zasedání schválili Smlouvu o spolupráci mazi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka.

Účelem smlouvy je další rozvoj společného turistického produktu Labská stezka prostřednictvím zajištění jednotného marketingu produktu Labská stezka. Jednotný marketing je realizován v návaznosti na marketing Elberadweg v Německu a Evropskou síť EuroVelo.

Smlouva je uzavírána mezi koordinátorem (Partnerství, o.p.s., jejímž zakladatelem je Nadace Partnerství), kraji (Ústecký, Středočeský a Královéhradecký) a městy (Hradec Králové, Děčín, Pardubice a Ústí nad Labem).

Hlavním závazkem je vytvoření společné koordinační skupiny pro marketing Labské stezky a zajištění podmínek pro jeho financování. Společná koordinační činnost bude realizována za účasti koordinátora společného marketingu Labské stezky, kterým je Partnerství, o. p. s.

Hlavními body spolupráce je/bude především prezentace české části Labské stezky ve společném oficiálním česko-německém průvodci po Labské stezce (tzv. Elberadweg Handbuch), provoz a aktualizace společných česko-německých webových stránek (www.labska-stezka.cz a www.elberadweg.de) a společné mobilní aplikace (www.elberadweg-mobil.de) v češtině a němčině a vytvoření společné koordinační skupiny.

Vzájemná spolupráce byla zahájena již v minulých letech, smlouva je dalším formalizovaným stupněm spolupráce. Konkrétním plodem je již vydávaný společný oficiální česko-německý průvodce po Labské stezce, město Ústí nad Labem se v minulých letech na spolupráci podílelo objednáním výtisků tohoto průvodce. V letošním roce město obdrželo 1000 ks průvodce v českém jazyce a 500 ks v jazyce německém. Náklady ve výši 20 tis. Kč byly uvolněny z tzv. cyklorozpočtu ODM a zadministrovány prostřednictvím odd. cestovního ruchu OŠKSS. V následujím roce se předpokládají náklady ve stejné výši a budou vyčleněny v rámci tzv. cyklorozpočtu ODM.