Cykloportál Ústí nad Labem

Týdenní mezinárodní cyklojízda podél významných evropských řek propaguje dálkovou trasu EuroVelo 7 z Drážďan do Prahy a Lince.

S účastníky jízdy hovořili především o možnostech využití cykloturistického potenciálu Labské stezky na Střekovské straně a větším zapojení místních podnikatelů do certifikace Cyklisté vítáni.

Evropská síť dálkových cyklotras EuroVelo oslaví již 20 let od svého založení během výročního zasedání Evropské cyklistické federace v Bruselu v roce 1995. Propagace cyklotrasy EuroVelo 7 – Sluneční trasy je hlavním tématem letošní mezinárodní cyklojízdy s názvem Týden na kole, kterou ve spolupráci s Ústeckým a Jihočeským krajem a starosty stejně jako se saskými a rakouskými partnery organizuje již po dvanácté Nadace Partnerství. Od pondělí 18. května se na 30 českých, německých a rakouských cykloturistů vydá na téměř 600 km dlouhou trasu od radnice saské metropole Drážďan, přes Děčín, Ústí n/L., Litoměřice, Mělník do Prahy a dále přes České Budějovice a Český Krumlov až do hornorakouské metropole Linec, kde 24. května cyklojízda slavnostně ukončí na břehu Dunaje.

K jízdě se přidají i partneři Labské stezky a Vltavské cyklistické cesty z Ústeckého a Jihočeského kraje, zástupci měst Děčína, Ústí n.L., Prahy a Českých Budějovic a další. V Praze přivítá mezinárodní peloton zástupce Úřadu vlády ČR a k pelotonu se v Praze připojí i unikátní solární tandem, který vyrazí na několikaměsíční závod s obdobnými vozítky do Turecka a zpět.

EuroVelo 7 – Sluneční trasa je se svými 7.409 km jednou z nejdelších evropských cyklotras EuroVelo, která spojuje norský Nordkap s prosluněnou Maltou. V našem regionu je tato trasa především spojnicí dvou nejvýznamnějších řek a zároveň nejpopulárnějších stezek v Evropě – Labskou a Dunajskou stezkou. V Česku je to právě Vltava, která významně propojuje oba veletoky a na hranici Česka a Rakouska tvoří i důležité rozvodí mezi Černým a Severním mořem,“ říká Daniel Mourek, zástupce Nadace Partnerství a zároveň člen evropské rady EuroVelo.

V Německu a Česku tvoří základ evropské trasy EuroVelo 7 především Labská stezka www.labska-stezka.cz z Drážďan přes Děčín, Ústí n. L., Litoměřice, Roudnici n. L. až po Mělník, v úseku Mělník–Praha, České Budějovice, Český Krumlov po Vyšší Brod je páteří trasy národní cyklotrasa 7 – Vltavská cyklistická cesta. V Horním Rakousku je trasa plánována po Gusentalradweg údolím říčky Gusen. Cyklotrasa EuroVelo 7 je na mnoha místech v Česku značena mezinárodní logem EuroVelo.

 

Cílem propagační cyklojízdy je mimo jiné celkové proznačení EuroVelo 7 a dlouhodobé větší přimknutí trasy k Vltavě především na jih od Prahy a propagace turisticky atraktivních kulturních metropolí našich krajů, nově rekonstruovaných zámků jako je zámek Veltrusy se svým zámeckým parkem ale třeba i české vinařské tradice formou návštěvy svatostánku českého vinařství v gotickém hradu v Litoměřicích. V rakouském Mühlviertelu cyklojízda navštíví nově vybudované návštěvnické centrum Zeleného pásu v příhraniční obci Windhaag.

Záštitu nad akcí převzali hejtman Středočeského kraje, radní Ústeckého kraje, primátor Ústí n.L, radní hl.m. Prahy a Děčína a další.

Zdroj.: Tisková zpráva nadace Partnerství