Cykloportál Ústí nad Labem

Byly slavnostně otevřeny nové úseky Labské cyklostezky do Děčína a cyklostezka Ploučnice

Cyklostezka mezi Ústím nad Labem a Děčínem je tak až na krátký úsek u Těchlovic dokončena. Realizaci posledního úseku brání nedořešené majetkoprávní vztahy. Investorem byl Krajský úřad, akce byla podpořena z ROP Severozápad. Opraveny byly rovněž všechny úseky včetně mostů a odpočívadel, které byly poničeny při loňských povodních.

Cyklisté mohou dále pokračovat po cyklostezce podél Labe až ke státním hranicím, či po nově otevřené Cyklostezce Ploučnice do Starého Šachova. I na této cyklostezce je několik nedokončených úseků, kde realizaci brání majetkové vztahy, avšak většinou je možno projet namísto vyznačených objížděk po místních silnicích po původních polních a lesních cestách přímo podél Ploučnice. Na základě požadavků orgánů ochrany přírody je většina povrchu Cyklostezky Ploučnice provedena z kaleného štěrku, úseky v obcích jsou asfaltové či ze zámkové dlažby.

Opravený most u Malého Března poničený povodní

Opravené odpočívadlo u Malého Března poničené povodní

Posledních několik set metrů nezpevněného povrchu cyklostezky u Těchlovic

Nový úsek u přírodní památky - Nebočadského luhu, slepého říčního ramene Labe

Odpočívadlo u přírodní památky Nebočadský luh

Nový úsek u Křešic

Začátek cyklostezky Ploučnice v Děčíně

Cyklostezka Ploučnice (asfaltový povrch)

Cyklostezka Ploučnice (kalený štěrk)

Cyklostezka Ploučnice – most přes Ploučnici

Cyklostezka Ploučnice – objížďka po státní silnici

Cyklostezka Ploučnice – neoficiální alternativa podél Ploučnice