image

Zrušené vyhlášky

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=7'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=9'>&gt;&gt;&gt;

č. 6/2003 (vyvěšena 12.12.2003, účinná 1.1.2004)

O místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
(mění OZV 83/01 a 91/02; zrušila OZV č. 4/2007)
 

č. 8/2003 (vyvěšena 12.12.2003, účinná 1.1.2004)

O místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného
(mění OZV č. 2/2009, zrušena OZV č. 1/2011)
 

č. 9/2003 (vyvěšena 12.12.2003, účinná 1.1.2004)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 82/2001, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem
(ruší vyhláška č. 1/2007 k 1.7.2007)
 

č. 2/2004 (vyvěšena 12.3.2004, účinná 26.3.2004)

Kterou se mění OZV č. 80/2002 - statut města ÚL
(ruší vyhláška č. 1/2007 k 1.7.2007)
 

č. 4/2004 (vyvěšena 16.12.2004, účinná 1.1.2005)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve znění OZV č. 91/2002 a 6/2003 v upraveném znění
(zrušila OZV č. 4/2007)
 

č. 2/2005 (vyvěšena 19.5.2005, účinná 19.5.2005)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/2001 a její novely OZV 91/2002, 6/2003 a 4/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu
(zrušila OZV č. 4/2007)
 

č. 6/2005

Kterou se mění a nahrazuje Obecně závazná vyhláška č. 19/1992 o zřízení útvaru městské policie
(ruší OZV č. 2/10)
 

č. 12/2005 (vyvěšena 16.12.2005, účinná 1.1.2006)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/201 a její novely OZV č. 91/2002, 6/2003, 4/2004 a 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(zrušena vyhláškou č. 4/2007)
 

č. 5/2006 (vyvěšena 14.12.2006, účinná 1.1.2007)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/2001 a její novely OZV č. 91/2002, 6/2003, 4/2004, 2/2005 a 12/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(zrušila OZV č. 4/2007)
 

č. 2/2007 (vyvěšena 29.6.2007, účinná 14.7.2007)

O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství uvedeném v příloze č. 1-4 této vyhlášky
(ruší OZV 1/2010)
 

č. 4/2007 (vyvěšena 14.12.2007, účinná 1.1.2008)

O místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(ruší OZV č. 83/01, 91/02, 6/03,4/04, 2/05, 12/05, 5/06; od 1.1.2009 ruší OZV 3/2008)
 

č. 3/2005 (vyvěšena 1.7.2005, účinná 1.7.2005)

Statut města Ústí nad Labem
(ruší OZV č. 80/02; mění OZV 7/2005)
(zrušena vyhláškou č. 4/2012)
 

č. 4/2005 (vyvěšena 7.7.2005, účinná 22.7.2005)

Požární řád a podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní více osob
(zrušena OZV 1/2013)
 

č. 7/2005 (vyvěšena 7.10.2005, účinná 22.10.2005)

O změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Statutu města Ústí nad Labem, v předloženém znění
(zrušena vyhláškou č. 4/2012)
 

č. 9/2005 (vyvěšena 6.10.2005, účinná 21.10.2005)

O závazných částech regulačního plánu "Krásné Březno – Bažantnice"
(zrušena OZV 3/2012)