image

Zrušené vyhlášky

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=5'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=7'>&gt;&gt;&gt;

č. 54/1998 (vyvěšena 26.6.1998, účinná 11.7.1998)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 39/98
(ruší OZV č. 3/2004)
 

č. 55/1998

Neschválena
 

č. 1/2004 (vyvěšena 12.3.2004, účinná 27.3.2004)

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
(ruší OZV č. 89/02; část zrušena Ústavním soudem – čl. 3, odst. 1, písm. a), b), e); čl. 4, část nahrazena OZV č.5/2005 a č.3/2007 – čl. 3, odst. 1, písm. d); čl. 5)
(zrušena OZV č. 1/2018)
 

č. 57/1998 (vyvěšena 18.9.1998, účinná 3.10.1998)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 48/97 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ, školních družin a školních klubů
(ruší OZV č. 5/04)
 

č. 59/1999 (vyvěšena 18.6.1999, účinná 3.7.1997)

Kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 49/1997 o místních poplatcích
(ruší OZV č. 8/2003)
 

č. 60/1999

Neschválena
 

č. 63/2000 (vyvěšena 7.4.2000, účinná 1.5.2000)

Kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob výběru poplatku, a kterou se mění a doplňuje OZV č. 51/98
(mění OZV č. 72/01; zrušena OZV č. 83/01 a 82/01)
 

č. 6/2004 (vyvěšena 29.12.2004, účinná 13.1.2005)

O závazných částech 30. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem "Sportovně rekreační areál Klíše"
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 65/2000

Neschválena
 

č. 7/2004 (vyvěšena 29.12.2004, účinná 13.1.2005)

O závazných částech 19. změny ÚPnSÚ města Ústí n. L. pro území "Letiště Ústí n.L. - Podhorský park"
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 66/2000 (vyvěšena 23.5.2000, účinná 23.5.2000)

O nařízení mimořádných veterinárních opatření k tlumení a zdolání vztekliny v k.ú. Olešenice
(zrušena usn. RM 426/00, dne 12.10.2000 a nařízením 1/04 - usn. 176/04 - 25.3.04)
 

č. 8/2004 (vyvěšena 29.12.2004, účinná 13.1.2005)

O závazných částech 22. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem "Sebuzín - střed"
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 72/2001 (vyvěšena 20.4.2001, účinná 1.7.2001)

Kterou se mění OZV č. 63/2000 o poplatku za odpad a OZV č. 51/1998 o nakládání s komunálním odpadem usn.313/01
(zrušena OZV č. 83/01)
 

č. 9/2004 (vyvěšena 29.12.2004, účinná 13.1.2005)

O závazných částech 1. změny regulačního plánu pro území "Krásné Březno - centrum" ve vztahu k blokům 009, 016 a P1
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 75/2001 (vyvěšena 15.6.2001, účinná 1.7.2001)

Kterou se mění a doplňuje OZV č 72/01 a 93/00 o poplatku za odpad a OZV č. 51/98 o nakládání s komunálním odpadem na území města Ústí n. L.
(zrušena OZV č. 83/01)