image

Zrušené vyhlášky

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=4'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=6'>&gt;&gt;&gt;

č. 40/1995 (vyvěšena 16.6.1995, účinná 1.7.1995)

O zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Ústí n.L.
(zrušena nálezem Ústavního soudu ČR -19.12.2005 dnem vyhlášení ve Sb.)
 

č. 84/2002 (vyvěšena 1.3.2002, účinná 16.3.2002)

Kterou se mění OZV č. 46/1996 ve vztahu k bloku 040
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 85/2002 (vyvěšena 29.4.2002, účinná 14.5.2002)

Kterou se mění OZV č. 46/1996 ve vztahu k bloku 042
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 41/1996 (vyvěšena 26.9.1996, účinná 26.9.1996)

Statut města Ústí nad Labem
(zrušena OZV 80/02)
 

č. 42/1996 (vyvěšena 13.9.1996, účinná 1.10.1996)

O stanovení zvláštních požadavků na druh paliva pro malé zdroje znečišťování ovzduší provozované na území města Ústí nad Labem
(zrušena OU 10.3.99 + Usn. RM 226/99)
 

č. 44/1996 (vyvěšena 12.11.1996, účinná 27.11.1996)

O podmínkách prodeje a používání zábavných pyrotechnických prostředků
(zrušena usn. ZM 30.3.2000 č. 146/00 a OZV 3/2004)
 

č. 47/1997 (vyvěšena 16.5.1996, účinná 1.6.1996)

O zpoplatnění stání motorových vozidel
(ruší OZV 10/2003)
 

č. 48/1997 (vyvěšena 21.5.1997, účinná 1.9.1997)

O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
(mění vyhláška č. 57/98, ruší vyhl. 5/04)
 

č. 3/2003 (vyvěšena 4.4.2003, účinná 19.4.2003)

O závazných částech 16. změny ÚPnSÚ města Ústí nad Labem pro území p.p.č. 109, 128/1 a 129/1, k.ú. Všebořice
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 49/1997 (vyvěšena 26.6.1997, účinná 26.6.1997)

O místních poplatcích
(mění vyhláška č. 59/99, 1//2003; ruší OZV č. 8/2003)
 

č. 50/1997 (vyvěšena 8.12.1997, účinná 23.12.1997)

O sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období
(zrušena nařízením č. 2/2007)
 

č. 51/1998 (vyvěšena 19.2.1998, účinná 10.3.1998)

O nakládání s komunálním odpadem na území města Ústí nad Labem
(ruší vyhlášky č. 23/93 a 32/94; mění a doplňuje vyhláška č. 63/00 a 72/01; zrušena vyhláškou č. 82/01)
 

č. 52/1998 (vyvěšena 19.2.1998, účinná 19.2.1998)

O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
(zrušena vyhláškou č. 56/98)
 

č. 53/1998 (vyvěšena 10.4.1998, účinná 1.9.1998)

Tržní řád
(Ruší nařízení 3/07)
 

č. 8/2003 (vyvěšena 12.12.2003, účinná 1.1.2004)

O místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného
(ruší OZV č. 49/97, 59/99, 1/2003; mění OZV č. 1/08 a 2/09)