image

Zrušené vyhlášky

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=3'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=5'>&gt;&gt;&gt;

č. 29/1993

Neschválena
 

č. 73/2001 (vyvěšena 13.9.2001, účinná 30.9.2001)

Kterou se mění OZV č. 45/1996
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 31/1993 (vyvěšena 16.12.1993, účinná 1.1.1994)

Kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhl.č.26/93 o stání vozidel (parkovací řád), odstraňování autovraků a odtahování vozidel na území města Ústí nad Labem
(zrušena rozhodnutím OÚ 15.6.1994)
 

č. 74/2001 (vyvěšena 14.9.2001, účinná 30.9.2001)

Která mění OZV č. 45/1996 o závazných částech územního plánu statutárního města Ústí n.L.
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 32/1994 (vyvěšena 24.2.1994, účinná 11.3.1994)

Kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.23/93 o nakládání s tuhým komunálním odpadem na území města Ústí nad Labem
(ruší vyhláška č. 51/98)
 

č. 33/1994 (vyvěšena 6.5.1994, účinná 1.6.1994)

O cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
(zrušena RM dne 5.10.1995, usn. 287/95 k 1. 10. 1995 a nařízením 1/04 - usn. 176/04 - 25.3.04)
 

č. 76/2001 (vyvěšena 14.9.2001, účinná 30.9.2001)

Která mění OZV č. 46/1996 o závazných částech regulačního plánu pro území Ústí n.L. - centrum.
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 34/1994 (vyvěšena 20.9.1994, účinná 1.10.1994)

O chovu a držení zvířat na území města Ústí nad Labem
(Pozastavení výkonu přednostou OÚ UL 23.6.2000 a zrušena usn. ZM 218/00 14. 9. 2000 a OZV 3/2004)
 

č. 77/2001 (vyvěšena 3.1.2002, účinná 18.1.2002)

O závazných částech regulačního plánu pro území Krásné Březno - centrum
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 78/2001 (vyvěšena 14.9.2001, účinná 29.9.2001)

Kterou se mění OZV č. 64/2000 o závazných částech 1. změny a doplňku územního plánu statutárního města Ústí nad Labem pro území "Mojžíř - U fary"
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 35/1994

Neschválena
 

č. 79/2001 (vyvěšena 13.11.2001, účinná 28.11.2001)

Kterou se mění OZV č. 46/1996 o závazných částech regulačního plánu pro území Ústí n.L. - centrum
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 36/1994 (vyvěšena 30.9.1994, účinná 15.10.1994)

O cenové mapě pozemků na území města Ústí n.L.
(zrušena vyhláškou MF, RM 29.6.1995)
 

č. 38/1995 (vyvěšena 20.4.1995, účinná 20.4.1995)

O místních poplatcích
(zrušena vyhláškou č. 49/97 dne 26.6.1997)
 

č. 39/1995 (vyvěšena 16.6.1995, účinná 16.6.1995)

Kterou se zřizuje "Fond rozvoje bydlení"
(mění OZV č. 54/98, 87/02, 90/02, 4/03; zrušena OZV č. 3/2004)