image

Zrušené vyhlášky

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=2'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=4'>&gt;&gt;&gt;

č. 20/1992 (vyvěšena 16.9.1992, účinná 1.10.1992)

O opatřeních při smogových situacích na území města Ústí nad Labem
(zrušena vyhláškou č. 28/93, 4.11.1993)
 

č. 61/2000 (vyvěšena 24.33.2000, účinná 8.4.2000)

O závazných částech regulačního plánu pro území Božtěšice - jih
(zrušena NM 1/2012)
 

č. 21/1992 (vyvěšena 6.10.1992, účinná 6.10.1992)

O veřejné dražbě
(zrušena ZM dne 26. 6. 1997 a OZV 3/2004)
 

č. 62/2000 (vyvěšena 24.3.2000, účinná 8.4.2000)

O závazných částech změny územního plánu sídelního útvaru statutárního města Ústí n. L.
(zrušena NM 1/2012)
 

č. 22/1992 (vyvěšena 11.12.1992, účinná 11.12.1992)

K zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti
(zrušena nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 5.4.1994 - částka 32 Sbírky zákonů)
 

č. 64/2000 (vyvěšená 20.4.2000, účinná 5.5.2000)

O závazných částech 1. změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru statutárního města Ústí nad Labem pro území "Mojžíř u Fary"
(mění OZV č. 78/2001, zrušena NM 1/2012)
 

č. 23/1992 (vyvěšena 12.2.1993, účinná 12.2.1993)

O nakládání s tuhým komunálním odpadem na území města Ústí nad Labem
(doplňuje vyhláška č. 32/94, ruší vyhláška č. 51/98)
 

č. 67/2000 (vyvěšena 10.7.2000, účinná 25.7.2000)

Kterou se mění OZV č. 45/96 o závazných částech územního plánu statutárního města Ústí nad Labem
(zrušena NM 1/2012)
 

č. 24/1993 (vyvěšena 25.6.1993, účinná 10.7.1993)

O cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
(Zrušena rozhodnutím OÚ ze dne 9.3.1994)
 

č. 68/2000 (vyvěšena 1.9.2000, účinná 16.9.2000)

O závazných částech 3. změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru statutárního města Ústí n.L. usn. 379/00 pro území "Rodinný dům na p.p.č. 127/3 a 117/4, k.ú. Strážky u Habrovic".
(zrušena NM 1/2012)
 

č. 25/1993 (vyvěšena 26.9.1993, účinná 16.9.1993)

O chovu a držení zvířat na území města Ústí nad Labem
(zrušena vyhláškou č. 34/94, 15.9.1994)
 

č. 69/2000 (vyvěšena 22.12.2000, účinná 6.1.2001)

O závazných částech regulačního plánu lokality "Nové Skorotice"
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 26/1993 (vyvěšena 24.9.1993, účinná 24.9.1993)

O stání vozidel (parkovací řád) odstraňování autovraků a odtahování vozidel na území města Ústí nad Labem
(zrušena rozhodnutím OÚ 15.6.1994)
 

č. 70/2001 (vyvěšena 26.2.2001, účinná 13.3.2001)

Kterou se mění OZV č. 45/96 o závazných částech územního plánu statutárního města Ústí nad Labem
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 28/1993 (vyvěšena 5.11.1993, účinná 5.11.1993)

O opatřeních při smogových situacích na území města Ústí n.L.
(zrušena usnesením RM 12.1.1995 č. 19/95 a nařízením 1/2004)