Zrušené vyhlášky

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=9'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

č. 2/2009 (vyvěšena 5.3.2009, účinná 20.3.2009)

Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2003, a její novela č. 1/2008, o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného
 

č. 4/2009 (vyvěšena 10.12.2009, účinná 1.1.2010)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem (vyhláška o odpadech)
(mění OZV 1/2007)
(zrušena OZV 4/2011 ze dne 15.12.2011)
 

č. 5/2009 (vyvěšena 10.12.2009, účinná 28.12.2009)

Kterou se mění OZV č. 6/2007, kterou se stanoví místa provozování výherních hracích přístrojů na území Statutárního města Ústí nad Labem
(zrušena vyhláškou č. 6/2011, 15.12.2011)
 

č. 1/2010 (vyvěšena 18.6.2010, účinná 3.7.2010)

O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
(ruší OZV č. 2/2007)
(zrušena vyhláškou č. 1/2017, 28.4.2017)
 

č. 4/2010 (vyvěšena 16.9.2010, účinná 1.1.2011)

O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
(zrušena vyhláškou č. 5/2011, 15.12.2011)
 

č. 5/2010 (vyvěšena 15.11.2010, účinná 1.1.2011)

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(změněna OZV 3/2011 z 15.12.2011)
(zrušena OZV 5/2012 ze 14.12.2012)
 

č. 1/2011 (vyvěšena 28.4.2011, účinná 28.4.2011)

O místním poplatku ze psů.
(ruší OZV č. 8/2003, 1/2008 a 2/2009)
(zrušena vyhláškou č. 2/2019, 1.1.2020)
 

č. 2/2011 (vyvěšena 28.4.2011, účinná 28.4.2011)

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
(zrušena OZV 2/2020 ze dne 19.5.2020)
 

č. 3/2011 (vyvěšena 16.12.2011, účinná 1.1.2012)

Kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(mění OZV 5/2010)
(zrušena OZV 5/2012 ze 14.12.2012)
 

č. 5/2011 (vyvěšena 16.12.2011, účinná 1.1.2012)

O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
(ruší OZV č. 4/2010; zrušena OZV 1/2012)
 

č. 2/2012 (vyvěšena 16.3.2012, účinná 31.3.2012)

Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
(mění OZV 2/2011)
(zrušena OZV 2/2020 ze dne 19.5.2020)
 

č. 5/2012 (vyvěšena 14.12.2012, účinná 1.1.2013)

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(ruší OZV 5/2010, 3/2011; zrušena vyhláškou č. 3/2017)
 

č. 2/2016 (vyvěšena 23.9.2016, účinná 1.11.2016)

O místním poplatku z ubytovací kapacity.
(zrušena vyhláškou č. 3/2019, 1.1.2020)
 

OZV č. 3/2019 (vyvěšena 17.12.2019, účinná 1.1.2020)

O místním poplatku z pobytu.
(ruší OZV 2/2016)
(zrušena vyhláškou č. 1/2020, 19.5.2020)