image

Zrušené vyhlášky

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=2'>&gt;&gt;&gt;

č. 6/2011 (vyvěšena 16.12.2011, účinná 1.1.2012)

O regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.
(ruší OZV č. 6/2007, 5/2009; zrušena OZV 1/2021)
 

č. 3/2010 (vyvěšena 16.9.2010, účinná 1.10.2010)

O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
(Zrušena OZV č. 4/2010)
 

č. 2/2008 (vyvěšena 26.6.2008, účinná 1.1.2009)

O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území města Ústí nad Labem
(Zrušena OZV č. 3/2009)
 

č. 7/2003 (vyvěšena 12.12.2003, účinná 1.1.2004)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 56/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
(Zrušena OZV č. 3/2010)
 

č. 56/1998 (vyvěšena 17.9.1998, účinná 2.10.1998)

O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
(ruší OZV č. 52/1998; mění OZV č. 7/2003; zrušena OZV č. 3/2010)
 

č. 43/1996 (vyvěšena 31.10.1996, účinná 1.1.1997)

Stanovující spádový obvod základních škol nalézajících se na území města Ústí nad Labem
(Zrušena vyhláškou č. 1/2016)
 

č. 1/1991 (vyvěšena 30.7.1991, účinná 15.8.1991)

O chovu a držení zvířat na území města Ústí nad Labem
(zrušena vyhláškou č. 25/93, 23.9.1993)
 

č. 2/1991 (vyvěšena 10.5.1991, účinná 10.7.1991)

O nuceném odtahování vozidel, odstraňování autovraků a stání vozidel při plánovaných akcích
(zrušena vyhláškou č. 26/93, 23.9.1993)
 

č. 3/1991 (vyvěšena 1.8.1991, účinná 1.8.1991)

O udržování čistoty, vzhledu a péče o zeleň ve městě Ústí nad Labem
(zrušena ZM dne 26.6. 1997 a OZV 8/2005)
 

č. 4/1991 (vyvěšena 19.7.1991, účinná 1.8.1991)

O místních poplatcích v územním obvodu Ústí nad Labem - město
(zrušena vyhláškou č. 38/95, 20.4.1995)
 

č. 5/1991 (vyvěšena 19.7.1991, účinná 1.8.1991)

O místních poplatcích v územním obvodu Ústí nad Labem - Střekov
(zrušena vyhláškou č. 38/95, 20.4.1995)
 

č. 6/1991 (vyvěšena 19.7.1991, účinná 1.8.1991)

O místních poplatcích v územním obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
(doplňuje vyhláška č. 12/91)
(zrušena vyhláškou č. 38/95, 20.4.1995)
 

č. 7/1991 (vyvěšena 19.7.1991, účinná 1.8.1991)

O místních poplatcích v územním obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa
(zrušena vyhláškou č. 38/95, 20.4.1995)
 

č. 8/1991 (vyvěšena 12.8.1991, účinná 13.8.1991)

O cenové regulaci nájemného z nebytových prostor pro územní obvod Ústí n.L.- město
(zrušena vyhláškou č. 24/93, 24.6.1993)
 

č. 9/1991 (vyvěšena 12.8.1991, účinná 13.8.1991)

O cenové regulaci nájemného z nebytových prostor pro územní obvod Ústí nad Labem - Neštěmice
(zrušena vyhláškou č. 24/93, 24.6.1993)