image

č. 43/1996 (vyvěšena 31.10.1996, účinná 1.1.1997)

Stanovující spádový obvod základních škol nalézajících se na území města Ústí nad Labem
(Zrušena vyhláškou č. 1/2016)

Město Ústí nad Labem
Obecně závazná vyhláška

č. 43/1996
stanovující spádový obvod základních škol nalézajících se na území města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem na základě ustanovení § 24 a § 45 písm. 1) zákona č. 367/1990 Sb., v úplném znění a na základě zmocnění v zákoně č. 139/1995 Sb., § 14 odst. 1 v návaznosti na zákon č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku (dále jen “vyhláška”):

Článek I.

Tato obecně závazná vyhláška upravuje spádový obvod základních škol nalézajících se na území města Ústí nad Labem dle ustanovení zákonů č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., a zákona č. 139/1995 Sb..

Článek II.

Spádový obvod uvedený v čl. I. této vyhlášky tvoří u jednotlivých základních škol území města Ústí nad Labem.

Článek III.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 1997.

MUDr. Josef Jílek,v.r.,
primátor města Ústí nad Labem
Ing. Miroslav Pátek, v.r.,
náměstek primátora