image

č. 27/1993 (vyvěšena 24.9.2003, učinná 24.9.2003)

O stanovení počtu městských obvodů a vymezení jejich území

Město Ústí nad Labem
Obecně závazná vyhláška

č. 27/1993
o stanovení počtu městských obvodů a vymezení jejich území

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 23. září 1993 podle § 36, odst. 1, písm. h) a § 25 odst. l, písm. a) zákona č. 367/90 Sb. v úplném znění usneslo na této obecně závazné vyhlášce (dále jen vyhláška)

Část 1
Základní ustanovení

Článek l
Účel vyhlášky

 1. Účelem této vyhlášky je stanovení počtu městských obvodů a vymezení jejich území podle § 25, odst. l., písm. a) zákona č. 367/90 Sb. v úplném znění

Článek 2
Počet městských obvodů

 1. Město Ústí nad Labem se člení na pět územně správních jednotek - městských obvodů:
 1. městský obvod Ústí nad Labem - město
 2. městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa
 3. městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
 4. městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice
 5. městský obvod Ústí nad Labem - Trmice

Článek 3
Členění městských obvodů

 1. Městské obvody se skládají z městských částí (nebo jejich částí) a katastrálních území (nebo jejich částí)
 2. Jednotlivé městské obvody zahrnují následující městské části a katastrální území:

Městský obvod

část obce

katastrální území

MĚSTO

Božtěšice

Božtěšice

Bukov-část

Bukov - část

Habrovice

Habrovice

Hostovice

Hostovice u Ústí n.L.

Klíše

Klíše

Předlice

Předlice

Tuchomyšl

Skorotice

Skorotice u Ústí n.L.

Strážky Dělouš

Strážky u Habrovic

Ústí n.L.-centrum

Ústí n.L. - část

Vaňov

Vaňov

Všebořice

Všebořice

SEVERNÍ TERASA

Ústí n.L.-Sev.Ter. 

Dobětice, Ústí n.L.-část,

Bukov-část  

Bukov - část

NEŠTĚMICE

Krásné Březno

Krásné Březno

 

Mojžíř

Mojžíř

 

Neštěmice

Neštěmice

STŘEKOV

Brná

Brná nad Labem

 

Církvice

Církvice

 

Kojetice

Kojetice u Malečova

 

Olešnice

Olešnice u Svádova

Sebuzín

Sebuzín

 

Střekov

Střekov, Nová Ves

 

Svádov

Svádov, Budov u Svádova

TRMICE

Trmice

Trmice, Koštov

 

Část II.
Zrušovací a závěrečná ustanovení

 1. l. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Hlava I (území města a městské obvody) a příloha č. l (členění města Ústí nad Labem ze dne 5. prosince 1991 ve znění změn a doplňků.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. Lukáš Mašín,v.r.,
primátor města Ústí nad Labem
Ing. Jiří Bavor,v.r.,
náměstek primátora