Vyhlášky města

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/?page=1'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2] 

č. 4/2008 (vyvěšena 19.12.2008, účinná 1.1.2009)

K zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (vyhláška o čistotě a zeleni)
 

č. 3/2008 (vyvěšena 26.6.2008, účinná 1.1.2009)

Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

č. 2/2008 (vyvěšena 26.6.2008, účinná 1.1.2009)

O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území města Ústí nad Labem
 

č. 3/2007 (vyvěšena 20.9.2007, účinná 3.10.2007)

Kterou se mění OZV č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
(mění OZV 4/2009)
 

č. 8/2005 (vyvěšena 7.10.2005, účinná 22.10.2005)

O zrušení obecně závazných vyhlášek č. 3/1991 a č. 11/1992
 

č. 5/2005 (vyvěšena 1.7.2005, účinná 1.7.2005)

O pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích ve městě Ústí nad Labem
(mění OZV č. 3/2007)
 

č. 5/2004 (vyvěšena 17.12.2004, účinná 1.1.2005)

Kterou se ruší OZV č. 48/1997 a 57/1998
 

č. 3/2004 (vyvěšena 30.4.2004, účinná 15.5.2004)

O zrušení některých OZV (17/1991, 15/1991, 21/1992, 34/1994, 44/1996, 39/1996 vč.dopl.)
 

č. 10/2003 (vyvěšena 12.12.2003, účinná 1.1.2004)

Kterou se ruší OZV č. 47/1997 o vymezení místních komunikací k placenému stání motorových vozidel
 

č. 7/2003 (vyvěšena 12.12.2003, účinná 1.1.2004)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 56/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 

č. 2/2003 (vyvěšena 28.3.2003, účinná 28.3.2003)

O osvobození od daně z nemovitostí v důsledku povodní v roce 2002 (platnost 5 let)
 

č. 56/1998 (vyvěšena 17.9.1998, účinná 2.10.1998)

O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
(ruší OZV č. 52/1998; mění OZV č. 7/2003)
 

č. 43/1996 (vyvěšena 31.10.1996, účinná 1.1.1997)

Stanovující spádový obvod základních škol nalézajících se na území města Ústí nad Labem
 

č. 37/1994 (vyvěšena 14.10.1994, účinná 1.11.1994)

Kterou se stanoví maximální cena za výkon přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla