image

Volby v roce 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Termín konání: pátek 8.10. a sobota 9.10.2021

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

V souvislosti s vyhlášením voleb upozorňujeme kandidující subjekty o povinnosti zřídit si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb volební účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu. Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky (blíže v § 16a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky).

Státní volební komise na svém 176. jednání dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ústecký kraj krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

Informace pro voliče

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19