Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 16.01.2019
Sejmuto: 06.02.2019
Výběrové řízení - vedoucí oddělení kamerového systému
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení kamerového systému, odbor přestupkových agend MmÚ.
Vyvěšeno: 16.01.2019
Sejmuto: 06.02.2019
Výběrové řízení - inkasní referent
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - inkasní referent, inkasní oddělení, finanční odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 16.01.2019
Sejmuto: 06.02.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení řízení ITI
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení řízení ITI, odbor strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 14.01.2019
Sejmuto: 04.02.2019
Výběrové řízení - referent/ka PR
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka PR, kancelář primátora MmÚ.
Vyvěšeno: 14.01.2019
Sejmuto: 04.02.2019
Výběrové řízení - kurátor/ka pro děti a mládež
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - kurátor pro děti a mládež, oddělení sociální prevence, odbor sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 14.01.2019
Sejmuto: 04.02.2019
Výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 07.01.2019
Sejmuto: 28.01.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, správní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 04.01.2019
Sejmuto: 25.01.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení přípravy a realizace investic
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení přípravy a realizace investic, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 04.01.2019
Sejmuto: 25.01.2019
Výběrové řízení - koncepční pracovník II.
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník, oddělení územního plánování, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 04.01.2019
Sejmuto: 25.01.2019
Výběrové řízení - vedoucí oddělení vodního hospodářství
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí MmÚ.
Vyvěšeno: 04.01.2019
Sejmuto: 25.01.2019
Výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník, oddělení sociálně právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí mmÚ.
Vyvěšeno: 04.01.2019
Sejmuto: 25.01.2019
Výběrové řízení - kurátor/ka pro děti a mládež
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - kurátor/ka pro děti a mládež, oddělení sociální prevence, odbor sociálních věcí MmÚ.