Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 11.10.2019
Výběrové řízení - správce GIS
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - správce GIS, oddělení GIS, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 11.10.2019
Výběrové řízení - koncepční pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník, oddělení územního plánování, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 20.09.2019
Sejmuto: 11.10.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení správy pohledávek
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení správy pohledávek, právní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 03.09.2019
Sejmuto: 24.09.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení vodního hospodářství
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka vodního hospodářství, odbor životního prostředí MmÚ.
Vyvěšeno: 03.09.2019
Sejmuto: 24.09.2019
Výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 03.09.2019
Sejmuto: 24.09.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení přípravy a realizace investic
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení přípravy a realizace investic, odbor investic a územního plánování MmÚ.