Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 13.11.2019
Sejmuto: 04.12.2019
Výběrové řízení - referent/ka krizového a havarijního plánování
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka krizového a havarijního plánování, kancelář primátora MmÚ.
Vyvěšeno: 13.11.2019
Sejmuto: 04.12.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení přestupků
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení přestupků, odbor přestupkových agend MmÚ.
Vyvěšeno: 13.11.2019
Sejmuto: 04.12.2019
Výběrové řízení - referent/ka stavebního odboru
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka stavebního odboru, oddělení stavebně správní, stavební odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 12.11.2019
Sejmuto: 20.11.2019
Vyvěšeno: 05.11.2019
Sejmuto: 26.11.2019
Výběrové řízení - zkušební komisař
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - zkušební komisař, oddělení registru řidičů, správní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 05.11.2019
Sejmuto: 26.11.2019
Výběrové řízení - koncepční pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník, oddělení územního plánování, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 05.11.2019
Sejmuto: 26.11.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení přípravy a realizace investic
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení přípravy a realizace investic, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 05.11.2019
Sejmuto: 26.11.2019
Výběrové řízení - vedoucí oddělení GIS
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení GIS, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 05.11.2019
Sejmuto: 26.11.2019
Výběrové řízení - správce GIS
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - správce GIS, oddělení GIS, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 04.11.2019
Sejmuto: 25.11.2019
Výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 04.11.2019
Sejmuto: 25.11.2019
Výběrové řízení - referent/ka informačního střediska města
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka informačního střediska města, odbor strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 04.11.2019
Sejmuto: 25.11.2019
Výběrové řízení - vedoucí oddělení koncepcí
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení koncepcí, odbor strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 04.11.2019
Sejmuto: 25.11.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení projektů a dotací
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení projektů a dotací, odbor strategického rozvoje MmÚ.