Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 05.08.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení správy pohledávek
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení správy pohledávek, právní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 05.08.2019
Výběrové řízení - koncepční pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník, oddělení územního plánování, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 15.07.2019
Sejmuto: 05.08.2019
Výběrové řízení - referent/ka informačního střediska města
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka informačního střediska města, odbor strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 11.07.2019
Sejmuto: 01.08.2019
Výběrové řízení - referent/ka PR
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka PR, kancelář primátora MmÚ.
Vyvěšeno: 27.06.2019
Sejmuto: 18.07.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení ochrany přírody, lesů, myslivosti, rybářství, ZPF a zemědělství
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení ochrany přírody, lesů, myslivosti, rybářství, ZPF a zemědělství, odbor životního prostředí MmÚ.