Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 22.05.2019
Sejmuto: 12.06.2019
Výběrové řízení - referent/ka přestupků
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka přestupků, odbor přestupkových agend MmÚ.
Vyvěšeno: 21.05.2019
Sejmuto: 11.06.2019
Výběrové řízení - právník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - právník, právní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 21.05.2019
Sejmuto: 11.06.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení registru řidičů
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení registru řidičů, správní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 21.05.2019
Sejmuto: 11.06.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení projektů a dotací
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení projektů a dotací, odbor strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 06.05.2019
Sejmuto: 27.05.2019
Výběrové řízení - správce GIS
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - správce GIS, odbor úinvestic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 06.05.2019
Sejmuto: 27.05.2019
Výběrové řízení - inkasní referent
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - inkasní referent, inkasní oddělení, finanční odbor MmÚ.