Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 14.11.2018
Sejmuto: 05.12.2018
Výběrové řízení - referent/ka oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, správní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 14.11.2018
Sejmuto: 05.12.2018
Výběrové řízení - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 14.11.2018
Sejmuto: 05.12.2018
Výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník, oddělení sociálně právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 14.11.2018
Sejmuto: 05.12.2018
Výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník, oddělení sociální práce, odbor sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 14.11.2018
Sejmuto: 05.12.2018
výběrové řízení - kurátor/ka pro děti a mládež
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - kurátor/ka pro děti a mládež, oddělení sociální prevence, odbor sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 07.11.2018
Sejmuto: 28.11.2018
Výběrové řízení - koncepční pracovník II.
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník II., oddělení územního plánování, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 07.11.2018
Sejmuto: 28.11.2018
Výběrové řízení - referent/ka oddělení řízení ITI
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení řízení ITI, odbor strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 07.11.2018
Sejmuto: 28.11.2018
Výběrové řízení - referent/ka oddělení přípravy a realizace investic
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení přípravy a realizace investic, odbor investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 07.11.2018
Sejmuto: 28.11.2018
Výběrové řízení - koncepční pracovník I.
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník I., oddělení územního plánování, odbor investic a územního plánování MmÚ.