Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 20.08.2019
Sejmuto: 05.09.2019
Vyvěšeno: 20.08.2019
Sejmuto: 05.09.2019
Vyvěšeno: 19.08.2019
Sejmuto: 04.09.2019
Vyvěšeno: 16.08.2019
Sejmuto: 02.09.2019
Vyvěšeno: 15.08.2019
Sejmuto: 31.08.2019
Vyvěšeno: 14.08.2019
Sejmuto: 30.08.2019
Vyvěšeno: 14.08.2019
Sejmuto: 30.08.2019
Vyvěšeno: 14.08.2019
Sejmuto: 30.08.2019
Vyvěšeno: 14.08.2019
Sejmuto: 30.08.2019
Vyvěšeno: 14.08.2019
Sejmuto: 30.08.2019
Vyvěšeno: 12.08.2019
Sejmuto: 28.08.2019
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
"UL Vojnovičova - úprava kNN na pozemcích parc. č. 1015/2, 1015/7, 1332, 1539 v k. ú. Bukov"
Vyvěšeno: 07.08.2019
Sejmuto: 23.08.2019
Vyvěšeno: 07.08.2019
Sejmuto: 23.08.2019
Vyvěšeno: 29.07.2019
Sejmuto: 01.11.2019