Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 12.12.2018
Sejmuto: 10.01.2019
Vyvěšeno: 06.12.2018
Sejmuto: 22.12.2018
Obec Habrovany – splašková kanalizace a ČOV
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a stavební povolení podle § 15 vodního zákona - veřejná vyhláška
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 20.12.2018
Rozhodnutí
"Ústí n. L., Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly - odstranění kanalizačních výustí"
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 05.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 04.12.2018
Sejmuto: 21.12.2018
Vyvěšeno: 30.11.2018
Sejmuto: 15.12.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"UL, Střekov, Na Čihadle, úprava NN"
Vyvěšeno: 29.11.2018
Sejmuto: 15.12.2018
Vyvěšeno: 29.11.2018
Sejmuto: 15.12.2018
Vyvěšeno: 28.11.2018
Sejmuto: 13.12.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"Oprava zateplení štítových stěn obj. Nová 1395/14, Ústí n. L."
Vyvěšeno: 28.11.2018
Sejmuto: 14.12.2018
Vyvěšeno: 28.11.2018
Sejmuto: 24.01.2019
Vyvěšeno: 27.11.2018
Sejmuto: 13.12.2018
Vyvěšeno: 27.11.2018
Sejmuto: 13.12.2018
Vyvěšeno: 27.11.2018
Sejmuto: 13.12.2018