Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 17.04.2019
Sejmuto: 03.05.2019
Vyvěšeno: 17.04.2019
Sejmuto: 03.05.2019
Vyvěšeno: 17.04.2019
Sejmuto: 03.05.2019
Vyvěšeno: 17.04.2019
Sejmuto: 03.05.2019
Vyvěšeno: 17.04.2019
Sejmuto: 03.05.2019
Vyvěšeno: 16.04.2019
Sejmuto: 02.05.2019
Vyvěšeno: 15.04.2019
Sejmuto: 01.05.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 28.04.2019
Vyvěšeno: 11.04.2019
Sejmuto: 27.04.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 13/4 v katastrálním území Žežice u Chuderova"
Vyvěšeno: 11.04.2019
Sejmuto: 13.05.2019
Vyvěšeno: 11.04.2019
Sejmuto: 27.04.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 13/4 v katastrálním území Žežice u Chuderova"
Vyvěšeno: 11.04.2019
Sejmuto: 27.04.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"Dělení pozemku p.č. 332 v katastrálním území Ústí nad Labem"
Vyvěšeno: 10.04.2019
Sejmuto: 31.12.2022
Oznámení zahájení územního řízení
"Reko MS Ústí nad Labem - Klíšská + 1" (Rekonstrukce plynovodní sítě a domovních přípojek v ul. Klíšská a Jateční)
Vyvěšeno: 09.04.2019
Sejmuto: 12.05.2019
Vyvěšeno: 09.04.2019
Sejmuto: 26.04.2019
Vyvěšeno: 09.04.2019
Sejmuto: 25.04.2019
Vyvěšeno: 09.04.2019
Sejmuto: 25.04.2019
Vyvěšeno: 09.04.2019
Sejmuto: 25.04.2019
Vyvěšeno: 09.04.2019
Sejmuto: 25.04.2019
Vyvěšeno: 08.04.2019
Sejmuto: 24.04.2019
Vyvěšeno: 04.04.2019
Sejmuto: 20.04.2019
Vyvěšeno: 03.04.2019
Sejmuto: 19.04.2019
Vyvěšeno: 03.04.2019
Sejmuto: 05.05.2019
Vyvěšeno: 03.04.2019
Sejmuto: 19.04.2019
Vyvěšeno: 03.04.2019
Sejmuto: 19.04.2019
Vyvěšeno: 02.04.2019
Sejmuto: 18.04.2019
Vyvěšeno: 01.04.2019
Sejmuto: 18.04.2019
Vyvěšeno: 21.03.2019
Sejmuto: 21.04.2019
Oznámení o přepracované dokumentaci EIA
Jižní Předlice-I. část - přepracovaná dokumentace vlivů na životní prostředí (EIA)