Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 18.06.2019
Sejmuto: 04.07.2019
Vyvěšeno: 17.06.2019
Sejmuto: 04.07.2019
Vyvěšeno: 06.06.2019
Sejmuto: 21.06.2019
Vyvěšeno: 04.06.2019
Sejmuto: 20.06.2019
Vyvěšeno: 03.06.2019
Sejmuto: 19.06.2019
Vyvěšeno: 10.04.2019
Sejmuto: 31.12.2022
Oznámení zahájení územního řízení
"Reko MS Ústí nad Labem - Klíšská + 1" (Rekonstrukce plynovodní sítě a domovních přípojek v ul. Klíšská a Jateční)