Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 18.10.2019
Sejmuto: 03.11.2019
Vyvěšeno: 18.10.2019
Sejmuto: 03.11.2019
Vyvěšeno: 18.10.2019
Sejmuto: 03.11.2019
Vyvěšeno: 18.10.2019
Sejmuto: 03.11.2019
Vyvěšeno: 18.10.2019
Sejmuto: 03.11.2019
Vyvěšeno: 18.10.2019
Sejmuto: 03.11.2019
Vyvěšeno: 18.10.2019
Sejmuto: 03.11.2019
Vyvěšeno: 18.10.2019
Sejmuto: 03.11.2019
Vyvěšeno: 17.10.2019
Sejmuto: 04.11.2019
Vyvěšeno: 17.10.2019
Sejmuto: 02.11.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí
"Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČSOV Ústí n. L. - nové umístění výtlaku V8 na pozemku parc. č. 3423/1, 4181/1 v katastrálním území Ústí nad Labem"
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí
"Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČSOV Ústí n. L."
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 25.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 15.10.2019
Sejmuto: 31.10.2019
Vyvěšeno: 10.10.2019
Sejmuto: 26.10.2019
Vyvěšeno: 10.10.2019
Sejmuto: 26.10.2019
Vyvěšeno: 10.10.2019
Sejmuto: 26.10.2019
Vyvěšeno: 08.10.2019
Sejmuto: 24.10.2019
Vyvěšeno: 07.10.2019
Sejmuto: 08.11.2019
Zvěřejnění dokumentace vlivů záměru na ŽP
EIA - Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem - Střekov - Děčín východ - SŽDC, s.o., Dlážděná1003/7, 110 00 Praha 1
Vyvěšeno: 03.10.2019
Sejmuto: 19.10.2019
Vyvěšeno: 02.10.2019
Sejmuto: 18.10.2019
Oznámení zahájení územního řízení
"Připojení sítě k optické síti T-Mobile CZ, Ústí nad Labem - stavba 2, na pozemku č. 81, 130, 197, 847, 850, 856, 891, 892, 936/1 v katastrálním území Neštěmice"
Vyvěšeno: 25.09.2019
Sejmuto: 20.10.2019
Zvěřejnění dokumentace vlivů záměru na ŽP
EIA - Výroba meziproduktů pro F-plyny 4. generace s nízkým GWP - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Vyvěšeno: 02.09.2019
Sejmuto: 02.01.2023
Vyvěšeno: 29.07.2019
Sejmuto: 01.11.2019