Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 20.02.2019
Sejmuto: 08.03.2019
Vyvěšeno: 19.02.2019
Sejmuto: 07.03.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"Přístavba zahradní chaty na pozemku parc. č. 402/17, 402/31 v katastrálním území Ryjice"
Vyvěšeno: 18.02.2019
Sejmuto: 06.03.2019
Vyvěšeno: 11.02.2019
Sejmuto: 13.03.2019
Vyvěšeno: 11.02.2019
Sejmuto: 28.02.2019
Vyvěšeno: 11.02.2019
Sejmuto: 27.02.2019