image

Zrušená nařízení města

č. 1/2008

Kterým se ruší a nahrazuje příloha č. 1 k nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2007, kterým se vydává tržní řád.
 

č. 2/2007

Kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
 

č. 1/2007

Kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků.
 

č. 2/2005

Kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel.
 

č. 2/2004

O změně obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 53/1998 Tržního řádu.
 

č. 2/2003

O stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Ústí nad Labem.
 

č. 1/2001

O stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na katastrálním území města Ústí nad Labem.
 

č. 3/2003 (vyvěšené 12.12.2003, účinné 1.1.2004)

O vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel