image

Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum Předmět žádosti Odbor
8. 3. 2023 informace o dokončení stavby č.p. 716 na pozemku parc.č. 701 k.ú. Ústí nad Labem
příloha č. 1.pdf
OÚPSŘ
3. 3. 2023 Informace související s kauzou ROP SeverozápadOMOSRI
2. 3. 2023 Seznam investičních projektů na r. 2023 a 2024KT
2. 3. 2023 Dotaz na TPZOVMP
27. 2. 2023 Žádost o odůvodnění vyžádání si informací o osobě v registru obyvatel ze strany spr. orgánuOPA
22. 2. 2023 Dodání tištěného informačního měsíčníku "Ústecké noviny"KP
20. 2. 2023 Vydané dokumenty týkající se pozemku parc. č. 2520/37 v k. ú. Ústí nad Labem od 29.7.2022
4133_001.pdf
OÚPSŘ
15. 2. 2023 Dokumenty týkající se odstranění stávajícího objektu č. 37, ÚL - Střekov
Odstranění Střekov - příloha č. 1.pdf
Odstranění Střekov - příloha č. 2.pdf
OÚPSŘ
11. 2. 2023 Informace o stavebním řízení v k.ú. Velké BřeznoODM
24. 1. 2023 Poplatek za komunální odpad (platba)FO
6. 1. 2023 Podpora občanům z Ukrajiny
přílohač. 1 - seznam položek.xlsx
příloha č. 2 - doklady.pdf
příloha č. 3 - hlasování.pdf
KT
4. 1. 2023 žádost o poskytnutí investičních plánůOMOSRI
3. 1. 2023 Informace z rozhodnutí od 1.10.2022 - 31.12.2022
přehled.docx
OÚPSŘ
19. 12. 2022 Žádost o poskytnutí Směrnice o zadávání veřejných zakázekPO
19. 12. 2022 Informace k poskytnutým ÚPI k p.p.č. 140/1 a 140/4 v k. ú. Vítov u Velkého Března
Příloha č. 1_a.pdf
Příloha č. 2_a.pdf
OÚPSŘ
18. 11. 2022 Kdo je povozovatel a vlastník rychloměru UNICAMVELOCITY na D8OPA
16. 11. 2022 kopie rozhodnutí u posledních pěti vyvlastňovacích řízení - zřízení věcného břemene - pro plynárensk
rozhodnutí vyvlastňovacího řízení - zřízení věcného břemene - pro plynárenské zařízení.pdf
OÚPSŘ
16. 11. 2022 Žádost o informace poskytnutí statistik exekucíPO
14. 11. 2022 Informace ke stavbě - p.p.č. 68/1, 68/2, 68/3 k.ú. SvádovOÚPSŘ
11. 11. 2022 Vjezd MHD na autobusový terminál - odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.ODM
8. 11. 2022 Podání za r. 2022 ze strany subjektu Mobilní haly, spol. s r.o., IČ 27618889
1 žádost.pdf
2 příloha žádosti.pdf
2 ZS.pdf
2 žádost.pdf
3 KZS.pdf
4 EIA.pdf
4 žádost.pdf
3 žádost.pdf
1 vyjádření.pdf
KT
17. 10. 2022 Poskytnutí informace o výši uložených pokut za přestupky dle zák. č.246/1992 Sb.
blokovka 1 - anonym..pdf
blokovka 2 - anonym..pdf
blokovka 3 - anonym..pdf
rozhodnutí anonym. 2.pdf
OPA
3. 10. 2022 Přehled povolení (pozemní stavby) pro právnické osoby od 1.7.2022 do 30.9.2022
přehled.docx
OÚPSŘ
27. 9. 2022 Statistika registru řidičů za rok 2021OSŽ
18. 9. 2022 Poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí dle z.č. 246/1992 Sb.
anonymizace R 1.pdf
anonymizace R 2.pdf
anonymizace R 3.pdf
anonymizace R 4.pdf
anonymizace PŘ na místě 1.pdf
anonymizace PŘ na místě 2.pdf
anonymizace PŘ na místě 3.pdf
OPA
17. 9. 2022 poskytnutí kopie "souhlasu s provedením ohlášené stavby - Statické zajištění stavu jámy - BLOK 004",
příloha č.1.pdf
OÚPSŘ
15. 9. 2022 Kopie UR, US, VPS - telekomun. sítě v UL (Štefánikova, Masarykova, Palachova, Šaldova)
příloha č.1.pdf
příloha č. 2.pdf
OÚPSŘ
12. 9. 2022 Žádost o poskytnutí kopie dokumentu v elektronické formě - stanoviska Ředitelství silnic a dálnic
Stanovisko ŘSD k dopravnímu značení B20a v tunelech na D8.pdf
OPA
8. 9. 2022 Doplňující informace k pozemku parc. č. 2520/37 v k. ú. Ústí nad Labem
příloha č.1.pdf
příloha č.2.pdf
příloha č.3.pdf
OÚPSŘ
6. 9. 2022 Nedokončená rekonstrukce v ulici Návětrná a ŠkolníODM
4. 9. 2022 Žádost o poskytnutí rozhodnutí ke kácení v ul. Truhlářova - obnova aleje
1. rozhodnutí o kácení.pdf
2.1. žádost o změnu a přílohy I.pdf
2.2. rozhodnutí o změně I.pdf
3.1. žádost o změnu a přílohy II.pdf
3.2. rozhodnutí o změně II.pdf
OŽP
1. 9. 2022 Dotazy k Miladě, Habrovicím, Skoroticím, Rondelu KT
31. 8. 2022 Odpověď na žádost o informaci - zaslání rozhodnutí č.j.:R00748/20 a R00749/20
R 748-749-22 USNESENÍ O ZASTAVENÍ ANONYMIZOVANÉ.pdf
OPA
29. 8. 2022 Žádost o zaslání vypořádání všech připomínek do nového územního plánu města Ústí nad LabemOÚPSŘ
29. 8. 2022 Žádost o zaslání všech doposud vypořádaných podnětů k novému územnímu plánu města Ústí nad LabemOÚPSŘ
29. 8. 2022 Informace z OSPOD OSV
24. 8. 2022 Redakční rada v souvislosti s vydáváním periodikaKP
22. 8. 2022 náklady na skrývkové práce a archeologický průzkum v letech 2008 a 2009 - blok 004 Ústí nad LabemOMOSRI
22. 8. 2022 UPI k p.p.č. 140/1 a 140/4 v k.ú. Vítov u Velkého Března za r. 2021 a 2022OÚPSŘ
18. 8. 2022 Odpověď žadateli o informace
Příloha k žádosti podle zákona 106.xlsx
OPA
7. 8. 2022 Žádost o informace týkající se exekučních řízení a Milostivého létaPO
2. 8. 2022 Odtah vozidlaMP
1. 8. 2022 Vydaná rozhodnutí o odstranění stavby od 1.2.2022 a informace o probíhajících řízeních.
Příloha č. 1.pdf
OÚPSŘ
30. 7. 2022 Rekonstrukce ulice Šrámkova v Doběticích, Slunečná pláňKT
29. 7. 2022 Vydané dokumenty týkající se pozemku parc.č. 4895/1 k.ú. Ústí nad Labem
příloha č.1.-5..pdf
OÚPSŘ
29. 7. 2022 Vydané dokumenty týkající se pozemku parc.č. 2520/37 k.ú. Ústí nad Labem
příloha č. 1-26.pdf
OÚPSŘ
25. 7. 2022 Vize cyklostezkyODM
25. 7. 2022 Cyklotrasa Milada - technická studieODM
25. 7. 2022 Rekonstrukce místních komunikací Štursova a HynaisovaODM
20. 7. 2022 Úřední korespondenceKT
15. 7. 2022 DPmÚL a.s. - počet prodaných jízdenek, počet kontrol, pokut
Příloha č. 1.pdf
Příloha č. 2.pdf
ODM
11. 7. 2022 Informace z rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb.
příloha č. 1.pdf
OÚPSŘ
30. 6. 2022 Rozvoj cyklistikyODM
30. 6. 2022 Počet řízení dle § 5b zák.č. 114/1992 Sb. OŽP
30. 6. 2022 Poskytnutí kopii stížností občanů ulice Pasteurova - alej stromů
příloha k žádosti ul. Pasteurova.pdf
ODM
14. 6. 2022 § 106 odpověď na žádost o informace - rozhodnutí č.j. MMUL/OPA/OP/149448/2018
Rozhodnutí anonymizované - žádost § 106.pdf
OPA
14. 6. 2022 Způsob zařazení pozemků mezi veřejná prostranstvíOÚPSŘ
14. 6. 2022 Informace o parkování v zóně P39 v PředlicíchKT
10. 6. 2022 Zaslání dokumentace umísťovací studie " Centrum sportovních a volnočasových aktivit"OMOSRI
7. 6. 2022 Kolik výzev k úhradě částky magistrát rozeslal za rok 2021 v max. výši?OPA
6. 6. 2022 Kanalizační řad v ulici V Závětří
I-216, Rozhodnutí - stavební povolení.pdf
Seznam dokladů ke kolaudaci stavby.pdf
I-216, Rozhodnutí - povolení užívání stavby.pdf
I-216, Protokol z ústního jednání a místího šetření.pdf
Protokol o zkoušce nepropustnosti.pdf
Protokol o zaměření skutečného provedení stavby.pdf
Protokol o provedení zatěžovací zkoušky.pdf
OŽP
30. 5. 2022 Žádost o zaslání zprávy do RM o projednání podnětu a stížnosti, protokolů z kontroly DS Orlická
1. Zpráva do RM 17.1.2022 včetně usnesení a kolovadla.pdf
2. Protokol o kontrole pokladních operací ze dne 16.11.2013.pdf
3. Protokol o kontrole vnitřního kontrolního systému ze dne 18. 11. 2015.pdf
4. Protokol o kontrole stravování ze dne 27. 7. 2016.pdf
5. Protokol o kontrole inventarizace k 31.12.2017 ze dne 27.6.2018.pdf
6. Protokol o kontrole evidence autoprovozu ze dne 28.11.2019.pdf
7. Protokol o kontrole veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 30.12.2019.pdf
8. Protokol o kontrole stravování ze dne 23.10.2020.pdf
OMOSRI
27. 4. 2022 Provozní náklady organizací města v oblasti školství, dopravy, sociální, zdravotní, kulturní
provozní výdaje p.o. .xlsx
KT
5. 4. 2022 Odpověď žadateli - přenesená působnost č. 106/2022/000039
příloha č. 1.pdf
OÚPSŘ
4. 4. 2022 Odpověď žadateli - přenesená působnost č. 106/2022/000037
JST a odlov spárkaté 2011 - 2021.xlsx
OŽP
29. 3. 2022 Žádost - dřeviny
Příloha - seznam dřevin.pdf
ODM
29. 3. 2022 Výjimka z výstavby parkoviště pod plánovaným objektem na p.p.č. 2644/1,4262/2, 4263/3 v k.ú. Ústí na
Smlouva_Městské služby UL, p.o.pdf
SOSB_Varial development, s.r.o.pdf
OÚPSŘ
16. 3. 2022 Informace ke kancelářským budovám v majetku města
Odpověď na dotaz.xlsx
OHS
14. 3. 2022 rozhodnutí k "Rekonstrukci ul. Školní, Návětrná, Vojnovičova", "LED obrazovka na Mír. náměstí"OÚPSŘ
10. 3. 2022 Žádost o poskytnutí informací ke kácení aleje v ul. VojnovičovaOŽP
9. 3. 2022 Žádost o informaci spočívající v poředložení kopie dokumentů obsahujících odborné posouzení stromů
Znalecký posudek č. 369-08-2014.pdf
Znalecký posudek č. 369-08-2014, dodatek A.pdf
Záznam z místního šetření.pdf
ODM
8. 3. 2022 informace k řízením a kopie rozhodnutí k odstranění staveb od 1.11.2021 do 8.3.2022
příloha č. 1.pdf
příloha č.2.pdf
OÚPSŘ
2. 3. 2022 rozhodnutí a dokumenty týkající se bytového domu Na Kohoutě 803-806, Ústí nad Labem
příloha č.1 prodejna potravin.pdf
příloha č.2 Mateřské centrum Sluníčko.pdf
příloha č.3 provozovna solária.pdf
příloha č.4 změna ze sklepních na administrativní prostory.pdf
příloha č.5 udržovací práce.pdf
OÚPSŘ
22. 2. 2022 Počet stacionárních radarůODM
19. 2. 2022 Daň z nemovitých věcí (rok 2018 - 2019) a poplatek za komunální odpad (rok 2019 - 2021)FO
16. 2. 2022 DZ nerovnost ve vozovce Na LuháchODM
15. 2. 2022 Financování sportu z rozpočtu města ÚL - SLUNETA Ústí nad LabemOŠKS
15. 2. 2022 Financování sportu městem Ústí nad Labem - FK Ústí nad LabemOŠKS
15. 2. 2022 Financování sportu městem Ústí nad Labem - HC SlovanOŠKS
10. 2. 2022 Žádost o výklad dodatkové tabulky k doprav.značceMP
7. 2. 2022 Složení redakční rady periodika Městské noviny mezi lety 2006 - 2014KP
7. 2. 2022 Statistika návštěvnosti el. úřední desky za r. 2021
View & session day stats.xls
daily.jpg
weekly.jpg
KT
4. 2. 2022 Správní řízení vedená k pozemkovým parcelám č. 279/2 a 290/1 v k.ú. DoběticeOÚPSŘ
2. 2. 2022 Počet registrovaných vozidel vedených na registru silničních vozidel ke dni 31.01.2022
statistika vozidel dle kategorie-ORP UL.pdf
OSŽ
2. 2. 2022 Odpověď žadateli - samostatná působnost č. 106/2022/000019ODM
28. 1. 2022 Odpověď žadateli - přenesená působnost č. 106/2022/000015
Kopie rozhodnutí.pdf
OŽP
26. 1. 2022 Zaslání přehledů vytýkacích dopisů, výpovědí, ukončení prac.poměrů, stížností - DS a AD Orlická
přehled stížností na DS a AD Orlická 2013 - 2022.xlsx
OMOSRI
21. 1. 2022 Zaslání všech rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání objektů na adrese Orlická č.p. 1 a č.p. 3OÚPSŘ
20. 1. 2022 Rozhodnutí dle § 5b odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. OŽP
19. 1. 2022 Předkupní právo k pozemkům ve vlastnictví Tlakové plynárny ÚLODM
18. 1. 2022 Informace z oblasti znevažování státních symbolůKT
13. 1. 2022 Žádost o zaslání anonymizované verze příkazu
ST_SYMBOL - PŘÍKAZ.pdf- anonymizované.pdf
OPA
13. 1. 2022 Lov na honebních a nehonebních pozemcích v Ústí nad LabemOŽP
6. 1. 2022 Smlouvy k financování rekonstrukce pomníku v Městských sadechODM
3. 1. 2022 Rozhodnutí vydaná v rámci územního a stavebního řízeníOUPSŘ
3. 1. 2022 Přehled o zpracování odpadů v Ústí n. L.
2. 1. 2022 Platy a odměny ředitelů MŠ a ZŠOMOSRI
2. 1. 2022 Přehrazení a uzamčení pozemků