image

Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum Předmět žádosti Odbor
18. 11. 2022 Kdo je povozovatel a vlastník rychloměru UNICAMVELOCITY na D8OPA
11. 11. 2022 Vjezd MHD na autobusový terminál - odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.ODM
17. 10. 2022 Poskytnutí informace o výši uložených pokut za přestupky dle zák. č.246/1992 Sb.
blokovka 1 - anonym..pdf
blokovka 2 - anonym..pdf
blokovka 3 - anonym..pdf
rozhodnutí anonym. 2.pdf
OPA
3. 10. 2022 Přehled povolení (pozemní stavby) pro právnické osoby od 1.7.2022 do 30.9.2022
přehled.docx
OÚPSŘ
27. 9. 2022 Statistika registru řidičů za rok 2021OSŽ
18. 9. 2022 Poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí dle z.č. 246/1992 Sb.
anonymizace R 1.pdf
anonymizace R 2.pdf
anonymizace R 3.pdf
anonymizace R 4.pdf
anonymizace PŘ na místě 1.pdf
anonymizace PŘ na místě 2.pdf
anonymizace PŘ na místě 3.pdf
OPA
17. 9. 2022 poskytnutí kopie "souhlasu s provedením ohlášené stavby - Statické zajištění stavu jámy - BLOK 004",
příloha č.1.pdf
OÚPSŘ
15. 9. 2022 Kopie UR, US, VPS - telekomun. sítě v UL (Štefánikova, Masarykova, Palachova, Šaldova)
příloha č.1.pdf
příloha č. 2.pdf
OÚPSŘ
12. 9. 2022 Žádost o poskytnutí kopie dokumentu v elektronické formě - stanoviska Ředitelství silnic a dálnic
Stanovisko ŘSD k dopravnímu značení B20a v tunelech na D8.pdf
OPA
8. 9. 2022 Doplňující informace k pozemku parc. č. 2520/37 v k. ú. Ústí nad Labem
příloha č.1.pdf
příloha č.2.pdf
příloha č.3.pdf
OÚPSŘ
6. 9. 2022 Nedokončená rekonstrukce v ulici Návětrná a ŠkolníODM
4. 9. 2022 Žádost o poskytnutí rozhodnutí ke kácení v ul. Truhlářova - obnova aleje
1. rozhodnutí o kácení.pdf
2.1. žádost o změnu a přílohy I.pdf
2.2. rozhodnutí o změně I.pdf
3.1. žádost o změnu a přílohy II.pdf
3.2. rozhodnutí o změně II.pdf
OŽP
1. 9. 2022 Dotazy k Miladě, Habrovicím, Skoroticím, Rondelu KT
31. 8. 2022 Zaslání rozhodnutí ve věcech přestupků pod č.j.:R00748/20 a R00749/20
R 748-749-22 USNESENÍ O ZASTAVENÍ ANONYMIZOVANÉ.pdf
OPA
29. 8. 2022 Informace z OSPOD OSV
29. 8. 2022 Žádost o zaslání vypořádání všech připomínek do nového územního plánu města Ústí nad LabemOÚPSŘ
29. 8. 2022 Žádost o zaslání všech doposud vypořádaných podnětů k novému územnímu plánu města Ústí nad LabemOÚPSŘ
24. 8. 2022 Redakční rada v souvislosti s vydáváním periodikaKP
22. 8. 2022 UPI k p.p.č. 140/1 a 140/4 v k.ú. Vítov u Velkého Března za r. 2021 a 2022OÚPSŘ
22. 8. 2022 náklady na skrývkové práce a archeologický průzkum v letech 2008 a 2009 - blok 004 Ústí nad LabemOMOSRI
18. 8. 2022 Počet přestupků dle § 59 odst. 1 zák.č. 359/1999Sb. v letech 2015 - 2022 a způsob rozhodnutí
Příloha k žádosti podle zákona 106.xlsx
OPA
7. 8. 2022 Žádost o informace týkající se exekučních řízení a Milostivého létaPO
2. 8. 2022 Odtah vozidlaMP
1. 8. 2022 Vydaná rozhodnutí o odstranění stavby od 1.2.2022 a informace o probíhajících řízeních.
Příloha č. 1.pdf
OÚPSŘ
30. 7. 2022 Rekonstrukce ulice Šrámkova v Doběticích, Slunečná pláňKT
29. 7. 2022 Vydané dokumenty týkající se pozemku parc.č. 2520/37 k.ú. Ústí nad Labem
příloha č. 1-26.pdf
OÚPSŘ
29. 7. 2022 Vydané dokumenty týkající se pozemku parc.č. 4895/1 k.ú. Ústí nad Labem
příloha č.1.-5..pdf
OÚPSŘ
25. 7. 2022 Cyklotrasa Milada - technická studieODM
25. 7. 2022 Vize cyklostezkyODM
25. 7. 2022 Rekonstrukce místních komunikací Štursova a HynaisovaODM
20. 7. 2022 Úřední korespondenceKT
15. 7. 2022 DPmÚL a.s. - počet prodaných jízdenek, počet kontrol, pokut
Příloha č. 1.pdf
Příloha č. 2.pdf
ODM
11. 7. 2022 Informace z rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb.
příloha č. 1.pdf
OÚPSŘ
30. 6. 2022 Rozvoj cyklistikyODM
30. 6. 2022 Poskytnutí kopii stížností občanů ulice Pasteurova - alej stromů
příloha k žádosti ul. Pasteurova.pdf
ODM
30. 6. 2022 Počet řízení dle § 5b zák.č. 114/1992 Sb. OŽP
14. 6. 2022 Způsob zařazení pozemků mezi veřejná prostranstvíOÚPSŘ
14. 6. 2022 § 106 odpověď na žádost o rozhodnutí č.j. MMUL/OPA/OP/149448/2018
Rozhodnutí anonymizované - žádost § 106.pdf
OPA
14. 6. 2022 Informace o parkování v zóně P39 v PředlicíchKT
10. 6. 2022 Zaslání dokumentace umísťovací studie " Centrum sportovních a volnočasových aktivit"OMOSRI
7. 6. 2022 Kolik výzev k úhradě částky magistrát rozeslal za rok 2021 v max. výši?OPA
6. 6. 2022 Kanalizační řad v ulici V Závětří
I-216, Rozhodnutí - stavební povolení.pdf
Seznam dokladů ke kolaudaci stavby.pdf
I-216, Rozhodnutí - povolení užívání stavby.pdf
I-216, Protokol z ústního jednání a místího šetření.pdf
Protokol o zkoušce nepropustnosti.pdf
Protokol o zaměření skutečného provedení stavby.pdf
Protokol o provedení zatěžovací zkoušky.pdf
OŽP
30. 5. 2022 Žádost o zaslání zprávy do RM o projednání podnětu a stížnosti, protokolů z kontroly DS Orlická
1. Zpráva do RM 17.1.2022 včetně usnesení a kolovadla.pdf
2. Protokol o kontrole pokladních operací ze dne 16.11.2013.pdf
3. Protokol o kontrole vnitřního kontrolního systému ze dne 18. 11. 2015.pdf
4. Protokol o kontrole stravování ze dne 27. 7. 2016.pdf
5. Protokol o kontrole inventarizace k 31.12.2017 ze dne 27.6.2018.pdf
6. Protokol o kontrole evidence autoprovozu ze dne 28.11.2019.pdf
7. Protokol o kontrole veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 30.12.2019.pdf
8. Protokol o kontrole stravování ze dne 23.10.2020.pdf
OMOSRI
27. 4. 2022 Provozní náklady organizací města v oblasti školství, dopravy, sociální, zdravotní, kulturní
provozní výdaje p.o. .xlsx
KT
5. 4. 2022 Odpověď žadateli - přenesená působnost č. 106/2022/000039
příloha č. 1.pdf
OÚPSŘ
4. 4. 2022 Odpověď žadateli - přenesená působnost č. 106/2022/000037
JST a odlov spárkaté 2011 - 2021.xlsx
OŽP
29. 3. 2022 Žádost - dřeviny
Příloha - seznam dřevin.pdf
ODM
29. 3. 2022 Výjimka z výstavby parkoviště pod plánovaným objektem na p.p.č. 2644/1,4262/2, 4263/3 v k.ú. Ústí na
Smlouva_Městské služby UL, p.o.pdf
SOSB_Varial development, s.r.o.pdf
OÚPSŘ
16. 3. 2022 Informace ke kancelářským budovám v majetku města
Odpověď na dotaz.xlsx
OHS
14. 3. 2022 rozhodnutí k "Rekonstrukci ul. Školní, Návětrná, Vojnovičova", "LED obrazovka na Mír. náměstí"OÚPSŘ
10. 3. 2022 Žádost o poskytnutí informací ke kácení aleje v ul. VojnovičovaOŽP
9. 3. 2022 Žádost o informaci spočívající v poředložení kopie dokumentů obsahujících odborné posouzení stromů
Znalecký posudek č. 369-08-2014.pdf
Znalecký posudek č. 369-08-2014, dodatek A.pdf
Záznam z místního šetření.pdf
ODM
8. 3. 2022 informace k řízením a kopie rozhodnutí k odstranění staveb od 1.11.2021 do 8.3.2022
příloha č. 1.pdf
příloha č.2.pdf
OÚPSŘ
2. 3. 2022 rozhodnutí a dokumenty týkající se bytového domu Na Kohoutě 803-806, Ústí nad Labem
příloha č.1 prodejna potravin.pdf
příloha č.2 Mateřské centrum Sluníčko.pdf
příloha č.3 provozovna solária.pdf
příloha č.4 změna ze sklepních na administrativní prostory.pdf
příloha č.5 udržovací práce.pdf
OÚPSŘ
22. 2. 2022 Počet stacionárních radarůODM
19. 2. 2022 Daň z nemovitých věcí (rok 2018 - 2019) a poplatek za komunální odpad (rok 2019 - 2021)FO
16. 2. 2022 DZ nerovnost ve vozovce Na LuháchODM
15. 2. 2022 Financování sportu městem Ústí nad Labem - HC SlovanOŠKS
15. 2. 2022 Financování sportu z rozpočtu města ÚL - SLUNETA Ústí nad LabemOŠKS
15. 2. 2022 Financování sportu městem Ústí nad Labem - FK Ústí nad LabemOŠKS
10. 2. 2022 Žádost o výklad dodatkové tabulky k doprav.značceMP
7. 2. 2022 Statistika návštěvnosti el. úřední desky za r. 2021
View & session day stats.xls
daily.jpg
weekly.jpg
KT
7. 2. 2022 Složení redakční rady periodika Městské noviny mezi lety 2006 - 2014KP
4. 2. 2022 Správní řízení vedená k pozemkovým parcelám č. 279/2 a 290/1 v k.ú. DoběticeOÚPSŘ
2. 2. 2022 Odpověď žadateli - samostatná působnost č. 106/2022/000019ODM
2. 2. 2022 Počet registrovaných vozidel vedených na registru silničních vozidel ke dni 31.01.2022
statistika vozidel dle kategorie-ORP UL.pdf
OSŽ
28. 1. 2022 Odpověď žadateli - přenesená působnost č. 106/2022/000015
Kopie rozhodnutí.pdf
OŽP
26. 1. 2022 Zaslání přehledů vytýkacích dopisů, výpovědí, ukončení prac.poměrů, stížností - DS a AD Orlická
přehled stížností na DS a AD Orlická 2013 - 2022.xlsx
OMOSRI
21. 1. 2022 Zaslání všech rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání objektů na adrese Orlická č.p. 1 a č.p. 3OÚPSŘ
20. 1. 2022 Rozhodnutí dle § 5b odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. OŽP
19. 1. 2022 Předkupní právo k pozemkům ve vlastnictví Tlakové plynárny ÚLODM
18. 1. 2022 Informace z oblasti znevažování státních symbolůKT
13. 1. 2022 Lov na honebních a nehonebních pozemcích v Ústí nad LabemOŽP
13. 1. 2022 Žádost o zaslání anonymizované verze příkazu
ST_SYMBOL - PŘÍKAZ.pdf- anonymizované.pdf
OPA
6. 1. 2022 Smlouvy k financování rekonstrukce pomníku v Městských sadechODM
3. 1. 2022 Přehled o zpracování odpadů v Ústí n. L.
3. 1. 2022 Rozhodnutí vydaná v rámci územního a stavebního řízeníOUPSŘ
2. 1. 2022 Platy a odměny ředitelů MŠ a ZŠOMOSRI
2. 1. 2022 Přehrazení a uzamčení pozemků
31. 12. 2021 Využití odchytových zařízení
16. 12. 2021 Reklamní zařízení na p.p.č. 2118 v k.ú. StřekovOUPSŘ
15. 12. 2021 Průběh VŘ na ředitele DS OrlickáOMOSRI
13. 12. 2021 ÚL, Dobětice, Slunečná pláňOÚPSŘ
13. 12. 2021 Rekreace na p.p.č. 279/2, 290/1 v k.ú. DoběticeOUPSŘ
9. 12. 2021 žádost o poskytnutí investičních plánů pro rok 2022OMOSRI
7. 12. 2021 Spolky Ústecké šrouby a Zelená pro Ústecko ve správních řízeních OŽPKT
7. 12. 2021 Počty přestupků a počty nezletilých a mladistvých delikventůKT
1. 12. 2021 rekonstrukce ulice Šrámkova v DoběticíchOUPSŘ
1. 12. 2021 Podnět do územního plánuOUPSŘ
30. 11. 2021 Memorandum o spolupráci - Mobilní halyKP
28. 11. 2021 Informace z registru vozidelsprávní a živnostenský
8. 11. 2021 Ústí nad Labem - CPI Obchodní park Krásné Březno - územní rozhodnutíOUPSŘ
8. 11. 2021 Ústí nad Labem - CPI Obchodní park Krásné Březno - poskytnutí dokumentůOUPSŘ
3. 11. 2021 Zkolaudování komunikací u OC TrmiceODM
26. 10. 2021 Počet úředníků v pracovním poměruKT
21. 10. 2021 Náklady na pořízení kamery, uložené sankce 2018-2021KT
5. 10. 2021 Dopnění informací na projekt TICKET PACKKP, oddělení CR
3. 10. 2021 Informace z rozhodnutí vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízeníOUPSŘ
29. 9. 2021 Klíč dle kterého se rozdělují přestupkyOPA
18. 9. 2021 TICKET PACK - Ústí jednodušeKP - oddělení CR
17. 9. 2021 Špatné dopravní značení, parkovací automatyMěstská policie
13. 9. 2021 Tolerování dopr. přestupků městskou policiíMěstská policie
10. 9. 2021 Typ a správa komunikací Hilbertova, BrzákovaODM
5. 9. 2021 E-mailová korespendence mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Ředitelstvím vodních cestKT
20. 8. 2021 Veřejně přístupné účelové komunikaceODM
17. 8. 2021 Stavby na p.č. 501 a 502OUPSŘ
17. 8. 2021 Poskynutí kopie podané informace o podmínkách využívání územíOUPSŘ
17. 8. 2021 Úvazky v samostatné působnosti, městská zeleň, čerpání dotací, majetkoprávní agenda, řízení městaKT
16. 8. 2021 VÝDEJ INFORMACE O PROVEDENÉ LUSTRACI V REGISTRU ŘIDIČŮOSŽ
15. 8. 2021 Okružní křižovatka Krásné BřeznoODM
25. 7. 2021 Žádost o kopii spisu - 174569/18/ŽabOPA
25. 7. 2021 Žádost o kopii spisu ze dne 12.8.2015OPA
20. 7. 2021 Stanoviska, vyjádření k Návrhu zadání ÚP města Ústí n.L.OUPSŘ
14. 7. 2021 Objekt Karla IV. 348/3ODM
12. 7. 2021 Nájemní smlouva na pronájem objektu Karla IV.348/3ODM
12. 7. 2021 Odstranění vozidlaODM
12. 7. 2021 Informace související s výkonem služby MP ÚL - odstranění vozidlaMP ÚL
12. 7. 2021 Informace související s výkonem služby MP ÚL - dopravní oblast, parkováníMP ÚL
12. 7. 2021 Informace související s výkonem služby MP ÚLMP ÚL
8. 7. 2021 Informace z rozhodnutí vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízeníOUPSŘ
7. 7. 2021 ÚR, SP, KR - Nájemní byty rezidence HradebníOUPSŘ
29. 6. 2021 žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - lovecké lístky (cizinci)OŽP
19. 6. 2021 Žádost o počet přestupků dle zák. č. 251/2016 Sb., včetně kopií dokumentůOPA
12. 6. 2021 SP "Jezero Milada - Rekreační území východ"OUPSŘ
9. 6. 2021 Rozhodnutí - výjimka z ustanovení § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb.OUPSŘ
8. 6. 2021 St.úpravy MŠ U plavecké halyOMOSRI
7. 6. 2021 Dokumenty - "Zateplení budovy MŠ U Plavecké haly"OUPSŘ
7. 6. 2021 Spolupráce institucí z Čínské lidové republikyKP
6. 6. 2021 SP akce "Zateplení MŠ U Plavecké haly"OUPSŘ
31. 5. 2021 D8 Žďárek - výrobní areálOUPSŘ
21. 5. 2021 Nájemní smlouva podzemní garáže na p.p.č. 1493/35, k.ú. Ústí nad labemODM
14. 4. 2021 žádost o poskytnutí právního stanoviska
8. 4. 2021 D8 Žďárek - výrobní areálOUPSR
7. 4. 2021 Informace z rozhodnutí vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízeníOUPSR
6. 4. 2021 Využívání práv. poradenství advoktkou Mgr. Novákovou či jiných externích advokátůOPA
29. 3. 2021 Zaslání dokladů a vyjádření k incidentu na koupališti v BrnéOMOSRI
19. 3. 2021 podkladové materiály k jednání rady města ze dne 11.2.2019KT
18. 3. 2021 Frekvence vývozu odpadků z košůODM
17. 3. 2021 Investiční/stavební projekty a akce 2021/2022KT
15. 3. 2021 Závazné stanovisko k zásahu do VKP, rybník Na kolejíchOŽP
15. 3. 2021 Žádost o poskytnutí informací ke kácení v ul. HilarovaOŽP
8. 3. 2021 Vnitřní metodikaKT
16. 2. 2021 Reklamní plachtyOUPSŘ
12. 2. 2021 Žádost o přehled všech zakázek a dodávek na stavební práce realizovaných magistrátemPO
12. 2. 2021 Kontrola v organizaci Městské služby Ústí n.L., p.o.KT
10. 2. 2021 Kruhová křižovatka CPI X Zdemar, ChabařoviceODM
2. 2. 2021 Pravomocná rozhodnutí v k.ú. HabroviceOUPSŘ
29. 1. 2021 Exekuce za odpadPrávní odbor
28. 1. 2021 Výše platů a odměn ředitelů školOMOSRI
20. 1. 2021 ÚP, regulační plán, rezervy územního rozvoje, plochy přestavby, brownfieldyOUPSŘ
12. 1. 2021 Zveřejňování poskytnutých informacíKT
9. 1. 2021 Informace z rozhodnutí vydaných úřadem v rámci územního a stavebního řízeníOUPSŘ
7. 1. 2021 Nádoba na odpadyOŽP
7. 1. 2021 Poskytnutí údajů ohledně potvrzení ČMMJ k vykonané zkoušceOŽP