image

Bezpečnostní rada

Bezpečnostní rada Ústí nad Labem – obce s rozšířenou působností

  • Bezpečnostní rada Ústí nad Labem – obce s rozšířenou působností (dále jen “BRUL-ORP”) je poradním orgánem primátora města pro přípravu na krizové situace
  • Na jednání BRUL-ORP se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
  • Obsah činnosti BRUL-ORP je dán ustanovením §8 nařízení vlády č.462/2000 Sb., v platném znění
  • BRUL má 8 členů
  • Statut Bezpečnostní rady Ústí nad Labem (.pdf, 187 kB)

 

funkce

jméno

pracovní zařazení

předseda

PhDr. Ing. Petr Nedvědický

Primátor města

místopředsedkyně

 

 

tajemník

Ing. Linda Kaňková

Kancelář primátora města - referent krizového a havarijního plánování

člen

Mgr. Miloš Studenovský

Magistrát města ÚL - tajemník

člen

Ing. Bakule Pavel

Městská policie ÚL - ředitel

člen

Mgr. Trpišovský Jan

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - vedoucí krizového řízení

člen

Plk. Mgr. Danyluk Vladimír

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - vedoucí územního odboru Ústí nad Labem

člen

Plk. Ing. Jiří Vlček

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - ředitel územního odboru Ústí nad Labem