Bezpečnostní rada

Bezpečnostní rada Ústí nad Labem – obce s rozšířenou působností

  • Bezpečnostní rada Ústí nad Labem – obce s rozšířenou působností (dále jen “BRUL-ORP”) je poradním orgánem primátora města pro přípravu na krizové situace
  • Na jednání BRUL-ORP se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
  • Obsah činnosti BRUL-ORP je dán ustanovením §8 nařízení vlády č.462/2000 Sb., v platném znění
  • BRUL má 8 členů
  • Statut Bezpečnostní rady Ústí nad Labem (.pdf, 180kB)

 

funkce

jméno

pracovní zařazení

předseda

Ing. Věra Nechybová

primátorka města

místopředseda

MUDr. Jiří Madar

náměstek primátora

tajemník

Ing. Vladimír Valášek

referent krizového a havarijního plánování, kancelář primátorky města

člen

Mgr. Jiří Javorčák

tajemník Magistrátu města UL

člen

Mgr. Jan Trpišovský

úsek krizového řízení zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

člen

Plk. Mgr. Vladimír Danyluk

vedoucí územního odboru Ústí nad Labem, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

člen

Plk. Mgr. František Růžička

ředitel územního odboru Ústí nad Labem, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

člen

Ing. Pavel Bakule

ředitel Městské policie