image

Pozvánka na 9. zasedání ZM (15.1.2004)

Primátor města Ústí nad Labem


P O Z V Á N K A


na 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 15. ledna 2004  od 9.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem


Program:

Z a h á j e n í

1. Rezignace, volba náměstka primátora a člena RM
    Určení zástupce primátora města
2. Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2004

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 


Mgr. Petr Gandalovič
primátor města

 

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle
§ 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění