image

Pozvánka na 19. zasedání ZM (19.5.2005)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

na 19.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 19. května 2005 od 13.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem


Program:

Z a h á j e n í

1. Záměr přijetí úvěru od Evropské investiční banky

2. OZV č. .../2005, kterou se mění a  doplňuje OZV č. 83/01 o místním poplatku za
    provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
    komunálního odpadu

3. Směna nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem a Klíše mezi Statutárním městem Ústí nad
    Labem a společností SPOBYT a.s.
    (odložený materiál č. 3 z 18. zasedání ZM dne 21. 4. 2005)

4. „Bukov  - centrum“ - poskytnutí dotace

5. Návrh zakladatelské smlouvy Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s.

6. Stažení žaloby proti Zdravotnímu ústavu

Diskuse - dotazy

Z á v ě r

 

                                                                        Mgr. Petr Gandalovič
                                                                             primátor města