image

Pozvánka na 16. zasedání ZM

Primátor města Ústí nad Labem

 

 P O Z V Á N K A

  

na 16. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 13. ledna 2005 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


Program:

Z a h á j e n í

1.  Peněžní dar pro postižené tsunami v Asii

  

 

                                                                        Mgr. Petr Gandalovič
                                                                             primátor města                                                                     

                                                                        

 

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění