image

Pozvánka na 11. zasedání ZM (12.5.2008)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 12. května 2008 od 14.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

1. Prodej akcií HC Slovan Ústí, a.s. (na stůl)

2. Změny v zastoupení města  v orgánech a společnostech (na stůl)

 

Z á v ě r

 

 

                                                                           Mgr. Jan Kubata
                                                                            primátor města

 

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění