image

Pozvánka na 10. zasedání ZM (11.3.2004)

Primátor města Ústí nad Labem


P O Z V Á N K A


na 10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 11. března 2004  od 9.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem


Z a h á j e n í

  1. Zánik mandátu člena ZM 
      Složení slibu člena ZM
  2. Plnění usnesení ZM (ústně)
  3. Vzetí krátkodobého úvěru
  4. Rozpočtové opatření k poskytnutí dotace filmové společnosti ARVA, a.s.
  5. Podpora sportu a činnosti mládeže městem Ústí nad Labem v roce 2004
  6. Převod pozemku p.č. 158/1 a části pozemku p.č. 157/3 formou prodeje v k.ú.
      Ústí nad Labem
  7. Převod částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje - Česká pošta s.p.
  8. Převod částí pozemku p.č. 899/142 formou prodeje v k.ú. Skorotice
  9. Převod části nemovitosti v k.ú. Střekov formou prodeje
10. Majetkoprávní vypořádání - TJ Chemička Ústí nad Labem
11. Nabytí nemovitostí formou dražby v k.ú. Ústí nad Labem
12. Úplné znění zřizovací listiny Domova důchodců Severní Terasa
13. Návrh OZV  města Ústí nad Labem č. .../2004 k zabezpečení místních
      záležitostí veřejného pořádku
14. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 80/2002 - Statut města
      Ústí n. L.
15. Změna Stanov Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
16. Vyřazení referentských vozidel z majetku města Ústí nad Labem
17. Regulační plán „Centrální park“ - návrh zadání
18.  Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem - „Dopravní obchvat Strážek“ - návrh zadání
19. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem - „Sebuzín - střed“ - návrh zadání
20. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem - „Všebořice - p.p.č. 999/1“ - pořízení
21. Změna regulačního plánu „Krásné Březno - centrum“ - návrh
22. Projekt regenerace panelového sídliště „Krásné Březno - V Oblouku“ - koncept
23. Vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za rok 2003
24. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2004
25. Doplnění kontrolního výboru ZM
26. Návrh zásad pro udělování čestného občanství města Ústí nad Labem
27. „Úmluva o partnerství měst Ústí nad Labem a Vladimír“ - obnovení spolupráce


D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města