image

Pozvánky a Usnesení ZM

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/mesto-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/pozvanky-usneseni-zm.html?page=2'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/mesto-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/pozvanky-usneseni-zm.html?page=4'>&gt;&gt;&gt;

5. ZM Usnesení 56/5Z/19-68/5Z/19 (17.6.2019)

Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 59/5Z/19.
(Zveřejněno dne 20.6.2019)