image

Pozvánky a Usnesení ZM

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/mesto-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/pozvanky-usneseni-zm.html?page=2'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/mesto-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/pozvanky-usneseni-zm.html?page=4'>&gt;&gt;&gt;

5. ZM Usnesení 56/5Z/19-68/5Z/19 (17.6.2019)

Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 59/5Z/19.
(Zveřejněno dne 20.6.2019)
 

3. ZM Usnesení 20/3Z/19-38/3Z/19 (18.2.2019)

Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 25/3Z/19, 31/3Z/19 a 34/3Z/19.
(Zveřejněno dne 21.2.2019)
 

2. ZM Usnesení 5/2Z/18-19/2Z/18 (17.12.2018)

Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 8/2Z/18 a 10/2Z/18.
(Zveřejněno dne 19.12.2018)