image

Materiály

Materiály jsou zveřejněné v podobě jejich návrhu, jak byly připraveny na jednání zastupitelstva města. Návrh může být na těchto jednáních na základě rozhodnutí zastupitelů měněn, doplňován či jinak modifikován, což se do zveřejněných návrhů materiálů již nepromítá.

3. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem - 19. 12. 2022

 

Archiv