Materiály - archiv

13. jednání dne 17.8.2016

1. Lanová dráha na Větruši - monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 1

2. Pověření k administrativním úkonům potřebným k realizaci již schválených projektů s externím financováním
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 2 ZM 17. 8. 2016

3. Schválení změn Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro využití nástroje ITI
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k bodu č.3 zm 17. 8. 2016
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k bodu č. 3 ZM 17. 8. 2016
Příloha č. 3 Příloha č. 3 k bodu č. 3
Příloha č. 4 Příloha č. 4 k bodu č. 3 ZM 17. 8. 2016

4. Pověření ve věci vyhlášení veřejné soutěže na logo ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k bodu č. 4

5. MAP – Souhlas zřizovatele s investičními záměry školských zařízení
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 5
Příloha č. 3 Příloha č. 3 k bodu č. 5
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k bodu č. 5

6. Schválení smluv o přijetí dotace a Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k bodu č. 6 ZM 17. 8. 2016
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k bodu č. 6 ZM 17. 8. 2016
Příloha č. 3 Příloha č. 3 k bodu č. 6 ZM 17. 8. 2016
Příloha č. 4 Příloha č. 4 k bodu č. 6 ZM 17. 8. 2016
Příloha č. 5 Příloha č. 5 k bodu č. 6 ZM 17. 8. 2016
Příloha č. 6 Příloha č. 6 k bodu č. 6 ZM 17. 8. 2016

7. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací
Příloha č. 1 Vzor darovací smlouvy na finanční dar na obědy pro žáky základní školy od WOMEN FOR WOMEN o. p. s.

8. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního a neinvestičních účelových příspěvků na provoz ZOO Ústí nad Labem, p. o.
Příloha č. 1 foto objektu horní pokladny – zatékání
Příloha č. 2 foto části nejkritičtějších cest
Příloha č. 3 foto stavu automobilu Ford Transit
Příloha č. 4 posudek stavu Fordu Transit

9. Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu

10. Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“

11. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 „Akce mimořádného významu pro Staturání město Ústí nad Labem“

12. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 „Mimořádné žádosti o dotace“

13. Dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 „Mimořádné akce a události"

14. Smlouva o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Návrh „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem na léta 2016 – 2020“

15. Dotační program na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním ve městě Ústí nad Labem v roce 2017
Příloha č. 1 - příloha usnesení Zásady dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním 2017
Příloha č. 2 - příloha usnesení Formulář „Žádost o účelovou dotaci na udržení stávajících sociálních služeb, rozvoj nových sociálních služeb a činností, které mají rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb na rok 2017“
Příloha č. 3 - příloha usnesení Formulář „Žádost o účelovou dotaci na podporu rodiny na rok 2017“
Příloha č. 4 - příloha usnesení Formulář „ Žádost o účelovou dotaci na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře na rok 2017"
Příloha č. 5 - příloha usnesení „Hodnotící formulář“ pro zhodnocení projektových žádostí
Příloha č. 6 - příloha usnesení Formulář „Vyúčtování dotace“
Příloha č. 7 - příloha usnesení Formulář „Závěrečná hodnotící zpráva“
Příloha č. 8 - příloha usnesení Návrh inzerátu na vyhlášení dotačního řízení na rok 2017

16. Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. za rok 2015
Příloha č. 1 Žádost FK Ústí n.L.
Příloha č. 2 Zápis Dozorčí rady
Příloha č. 3 Výroční zpráva FK Ústí nad Labem - 2015