image

Materiály - archiv

11. jednání dne 30.5.2016

2. Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba - vratka dotace
Příloha č. 2 Protokol o kontrole
Příloha č. 1 Odpočet rušených konstrukcí

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15251873 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Úspory energií ZŠ a MŠ - Mateřská škola Vojanova, Ústí nad Labem"
Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15251873 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Příloha č. 2 Žádost o navýšení podpory

4. Projekt FABIANA - zapojení města do projektu v rámci programu CENTRAL EUROPE

5. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 896/15 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Příloha č. 1-5 P1-P5

6. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 174 a 171/5 v k. ú. Všebořice
Příloha č. 1-4 P1-4

7. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1480/93 a 1480/506 v k. ú. Krásné Březno
Příloha č. 1-4 P1-P4

8. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 538/1 v k.ú. Svádov
Příloha č. 1-4 P1-P4

9. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 154/1 v k.ú. Dobětice
Příloha č. 1-4 P1-P4

10. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 757 v k.ú. Sebuzín
Příloha č. 1-4 P1-P4

11. Dodatek k pachtovní smlouvě ze dne 1. 8. 2014
Příloha č. 1-2 Pachtovní smlouva, výpis z usnesení MK

12. Předkupní právo ke stavbě č. e. 9569 v k. ú. Ústí n. L.
Příloha č. 1-5 Nabídka, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, usnesení MK

13. RO ODM - rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště na Městském stadionu
Příloha č. 1 Žádost

14. Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou – dodatek č. 5
Příloha č. 1 návrh dodatku č. 5, příloha č. 2 dodatku č. 5, tabulky pro úpravu cen

15. Zákaz vjezdu nákladních vozidel do městské části Strážky - petice
Příloha č. 1 č. 1 – petice

16. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základních škol
Příloha č. 1 Žádosti základních škol o povolení výjimky

17. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství - poskytnutí zálohy na příspěvek základním školám pro žáky 1. tříd
Příloha č. 1 výpis z usnesení RM č. 224/16
Příloha č. 2 tabulkový přehled částek
Příloha č. 3 žádosti základních škol a rozpisy položek

18. Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Formulář žádosti o dotaci
Příloha č. 3 Výzva k předkládání žádostí o dotaci v oblasti kultury
Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí dotace uzavíraná mezi poskytovatelem a příjemci

19. Revokace usnesení č. 457/15, pověření k udělování souhlasu obce podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění
Příloha č. 1 usnesení č. 457/15

20. Svěření rozhodování o záležitostech dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., primátorce města
Příloha č. 1 znění paragrafu